Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Dieva valstības parādīšanos nevar panākt ar šovu un reklamēšanos

16/11/2017 15:58

Dieva valstība nav ne izrāde, ne “karnevāls”, un tai nav vajadzīga reklāma – sacīja pāvests ceturtdienas, 16. novembra, rīta Svētās Mises homīlijā. Dieva valstība izplatās, pateicoties Svētā Gara darbībai, nevis mūsu pastorālajiem plāniem.

Šodienas Evaņģēlijā Jēzus atbild uz farizeju jautājumu par to, kad nāks Dieva valstība (sal. Lk 17, 20-25). Francisks atzina, ka tas ir vienkāršs jautājums, kas rodas krietna cilvēka sirdī. Ar to saskaramies Evaņģēlijā vairakkārt. Piemēram, Jānis Kristītājs, atrazdamies cietumā, baiļu pārņemts, sūta pie Jēzus savus mācekļus, lai uzzinātu, vai Viņš ir tas, kuram jānāk, vai jāgaida kādu citu. Kādā citā, šoreiz nievājošā kontekstā, tamlīdzīgs jautājums izvirzās, Jēzum esot pie krusta: Ja tas esi tu, tad nokāp no krusta.

Mēs vienmēr saskaramies ar šaubām, ar ziņkāri par to, kad nāks Dieva valstība – norādīja Svētais tēvs. Jēzus atbild: “Dieva valstība ir jūsu vidū”. Šī “priecīgā vēsts” izskanēja Nācaretes sinagogā, kad Jēzus, nolasījis fragmentu no pravieša Isaja grāmatas, paziņoja, ka šie Raksti “šodien” ir piepildījušies. Tāpat kā zemē iesētā sēkla aug neredzamā veidā, tāpat ir arī ar Dieva valstību. Tā “mūsos” neredzami aug un attīstās vai arī paliek apslēpta – sacīja pāvests.

Pateicoties kam, šī sēkla var augt un izdīgt? – jautāja Francisks. Pateicoties Dievam Svētajam Garam, kurš mājo mūsos. Svētais Gars ir lēnprātības, pazemības, paklausības un vienkāršības gars. Dieva valstība aug, pateicoties Viņam, nevis pastorālajiem plāniem vai lielām lietām… Svētais Gars darbojas neredzami, un pienāk brīdis, kad parādās augļi.

Turpinājumā Francisks pieminēja labo laupītāju un izteica pieņēmumu par to, kas varēja iesēt viņa sirdī Dieva valstības sēklu. Varbūt tā bija mamma vai kāds rabīns, kas viņam izskaidroja likumu. Tad, iespējams, viņš par to bija aizmirsis, līdz kādā brīdī, pateicoties Svētā Gara apslēptajai darbībai, šī valstības sēkla viņā izdīga. Pāvests piebilda, ka Dieva valstība vienmēr ir pārsteigums, jo tā ir Kunga dāvana.

Evaņģēlijā Jēzus stāsta, ka Dieva valstība nenāk redzamā veidā un neviens nesaka, ka tā ir, lūk, šeit vai tur. Tā nenāk, piesaistot uzmanību, nav izrāde vai karnevāls – atgādināja Svētais tēvs. Dieva valstības parādīšanos nevar panākt ar augstprātību, lepnību, reklamēšanos. Tā nāk nemanāmi, jo mūsos mājo Svētais Gars.

Mēs visi esam aicināti iet pa Dieva valstības ceļu. Tā ir žēlastība, dāvana, ko nevar nopirkt. Mūsos, kristiešos, mājo Svētais Gars. Tāpēc mums būtu sev jāpajautā: Kādas ir manas attiecības ar Svēto Garu, kurš vairo manī Dieva valstību? Vai es patiesi ticu, ka Dieva valstība ir mūsu vidū, vai varbūt labāk man patīk “šovs”?

Noslēgumā pāvests aicināja ticīgos lūgties, lai Svētais Gars dod žēlastību, ka mūsos un visā Baznīcā spēkā izdīgtu Dieva valstības sēkla, ka no tās izaugtu liels augs, kura lapu paēnā varētu patverties daudz ļaužu un ka tā nestu bagātīgus svētuma augļus.

J. Evertovskis / VR

16/11/2017 15:58