Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Ieļaunojumi ievaino sirdis un iznīcina cerības

13/11/2017 14:32

Cik daudzi kristieši ar savu dzīves veidu attālina citus no Dieva! Viņi ieļauno, jo kalpo diviem kungiem – sacīja pāvests pirmdienas, 13. novembra, rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš uzsvēra, ka ieļaunojumi ievaino sirdis un iznīcina cerības, un aicināja pārdomāt, vai mūsu rīcība saskan ar Evaņģēliju. Vai mēs nedzīvojam dubultu dzīvi?

Šodienas Evaņģēlijā Jēzus saka, ka ir neiespējami, ka nenāktu ieļaunojumi, bet bēda tam, caur kuru tie nāk. Tāpēc Viņš brīdina savu mācekļus, lai tie uzmana paši sevi (sal. Lk 17, 1-6). Uzmanīties, lai citus neieļaunotu – skaidroja Svētais tēvs. Ieļaunojums ir briesmīga lieta, jo tas ievaino cilvēka sirdi, un nereti šie ievainojumi tiek iecirsti uz visu dzīvi. Bez tam, ieļaunojot, var otru pat nogalināt, proti, sagraut cerības, sagraut gaidas, sagraut ģimenes. Ne velti Kungs mūs brīdina, lai mēs uzmanītos un nedzīvotu kā pagāni. Cik daudzi kristieši ar savu slikto piemēru, ar dubulto dzīvi attālina ļaudis – sacīja pāvests. Kristiešu rīcības nesaskaņa ar viņu būtību ir viens no vieglākajiem ieročiem, ko velns izmanto, lai vājinātu Dieva tautu un attālinātu to no Kunga. Tie saka vienu, bet rīkojas pretēji.

Šajā sakarā Francisks aicināja pārdomāt, vai mans dzīves veids saskan ar Evaņģēliju? Kā piemēru, viņš minēja kristīgos uzņēmējus, kuri nemaksā taisnīgu algu, bet izmanto cilvēkus, lai paši kļūtu bagātāki, un tos Baznīcas ganus, kuri nerūpējas par savām avīm, tās ieļauno un attālina no Dieva. Jēzus atgādina, ka mēs nevaram kalpot diviem kungiem, tas ir, Dievam un naudai. Ja Baznīcas gans piesaistās naudai, viņš ieļauno ļaudis. Tāpēc arī katram ganam vajadzētu uzdot sev jautājumu: Kā ir ar manu “draudzību” ar naudu? Tāpat ir ar tiem garīdzniekiem, kuri par varītēm tiecas kāpt pa karjeras kāpnēm. Tā vietā, lai būtu lēnprātīgi un pazemīgi, viņi ir godkārīgi. Daži, turpretī, jūtas lieli kungi un grib visus izrīkot. Tā vairs nav kalpošana, bet – augstprātība.

Noslēgumā Svētais tēvs vēlreiz aicināja visus šodien izmeklēt savu sirdsapziņu: Vai es, gadījumā, neieļaunoju citus? Ja ieļaunoju, tad kā tas notiek. Tādā veidā varam atbildēt Kungam un vismaz drusciņ viņam tuvoties.

J. Evertovskis / VR

13/11/2017 14:32