Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Pāvesta pārdomas par varasvīru dubulto dzīvi

Pāvests uzrunā Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus - AFP

06/11/2017 13:48

Neskatoties uz apmākušos laiku un vēlāk spēcīgām lietusgāzēm, 5. novembra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests skaidroja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu. Jēzus kritizē Rakstu zinātājus un farizejus un tajā pašā laikā aicina ļaudis un savus mācekļus ņemt vērā visu, ko viņi saka, bet nesekot viņu darbiem. Tas nozīmē, ka viņiem bija dota vara mācīt saskaņā ar Dieva Likumu. Varai jābūt tādai, kas palīdz cilvēkiem augt, jo pretējā gadījumā tā rada neuzticēšanās un naidīguma gaisotni, – sacīja Francisks.

«Cilvēku, kuru rokās atrodas vara, laicīgā vai ekleziālā vara, bieži pieļautā kļūda ir pieprasīt no citiem to, ko paši negrib darīt. Šie cilvēki dzīvo dubultu dzīvi. Jēzus saka: Viņi sasien smagas un nepanesamas nastas un uzkrauj tās cilvēkiem plecos, bet paši negrib pat ar pirkstu tās kustināt. Šāda attieksme norāda uz nepareizu izpratni par varu, kurai jārāda labais piemērs. Varas pārstāvju pienākums ir palīdzēt citiem veikt to, kas ir pareizi un taisnīgi, un atbalstīt tos, kuri nonākuši grūtībās. Vara ir palīdzība, bet, ja to izmanto slikti, tā kļūst nomācoša, neļauj cilvēkiem augt un rada neuzticības un naidīguma gaisotni, kā arī veicina korupciju», sacīja pāvests.

Turpinot uzrunu, Francisks norādīja, ka Rakstu zinātāji un farizeji saņēma pārmetumus arī par slavas kāri, kas izdīgst no lepnības. Pāvests atzina, ka to pārvarēt nav nemaz tik viegli.

«Mums, Jēzus mācekļiem, nevajag tiekties pēc goda tituliem, varas un kundzības. Es jums saku, ka man personīgi ir žēl redzēt cilvēkus, kuri dzīvo, skrienot pakaļ slavinājumu tukšībai. Mēs, Jēzus mācekļi, nedrīkstam to darīt. Jābūt vienkāršai un brālīgai attieksmei vienam pret otru. Mēs visi esam brāļi, un nekādā veidā nedrīkstam uzkundzēties citiem, nedrīkstam uz viņiem raudzīties no augšas. Mēs visi esam brāļi. Ja mēs esam saņēmuši Debesu Tēva dāvātās spējas, tad tās mums ir jāizmanto, lai kalpotu brāļiem, nevis, lai kalpotu tikai sev un realizētu tikai savas personīgās intereses. Mēs nedrīkstam būt pārāki par citiem. Pieticība ir dzīves būtisks elements, kas tiek izdzīvota saskaņā ar Jēzus mācību. Viņš ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Viņš ir nācis nevis lai tiktu apkalpots, bet gan lai kalpotu», – atgādināja pāvests.

Uzrunas noslēgumā Francisks apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradusies arī grupa no Gomeļas, Baltkrievijā. Svētais tēvs atgādināja, ka sestdien Indijā altāru godībā tika paaugstināta franciskāņu klarišu māsa Regīna Marija Vatalila, kura nogalināta 1995. gadā. Māsa Vatalila pievienojās mūsdienu mocekļu pūlim. «Lai jaunās svētīgās dzīves upuris kļūst par ticības un miera sēklu pasaulē, sevišķi Indijā. Viņa bija ļoti laba, visi viņu sauca par smaidošo māsu», – teica pāvests.

S. Krivteža / VR

06/11/2017 13:48