Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Laimīgs ir tas, kurš mīl savus līdzcilvēkus un ir kopā ar Jēzu

- AP

01/11/2017 13:19

Visu svēto diena ir “mūsu” svētki nevis tāpēc, ka mēs būtu perfekti, bet tāpēc, ka mūsu dzīvi ir skāris Dieva svētums – sacīja pāvests, 1. novembrī uzrunājot Svētā Pētera laukumā uz lūgšanu “Kunga eņģelis” sapulcējušos ticīgos. Svētie ir Dieva pārņemti cilvēki – viņš uzsvēra. Francisks viņus salīdzināja ar baznīcas vitrāžām, caur kurām var iespīdēt gaisma dažādos krāsu toņos. Svētie ir mūsu brāļi un māsas, kas uzņēma Dieva gaismu savā sirdī un nodeva to tālāk pasaulei katrs savos “toņos”. Viņi visi bija caurspīdīgi, cīnījās, lai tiktu vaļā no grēka traipiem un netīrumiem, lai tādējādi caur viņiem varētu spīdēt spožā Dieva gaisma. Lūk, tas ir arī mūsu dzīves mērķis – atgādināja pāvests.

Šodienas Evaņģēlijā Jēzus vēršas pie savējiem – pie visiem mums, sakot “Svētīgi” (Mt 5, 3). Ar šo vārdu Viņš iesāk sludināšanu, “Evaņģēliju”, kas ir Labā vēsts, jo tā atklāj mums laimes ceļu. Tas, kurš iet kopā ar Jēzu, ir laimīgs – uzsvēra Svētais tēvs.

Laimīgs ir nevis tas, kuram kaut kas pieder vai kurš kļūst par kaut ko, bet tas kurš ir kopā ar Kungu un dzīvo mīlestībā. Vai jūs tam ticat? – jautāja pāvests. Tad, lūk, laimīgas dzīves “sastāvdaļas” sauc par “svētībām”. Svētīgi vienkāršie, pazemīgie, kuri ierāda vietu Dievam, kuri prot raudāt par citiem un par savām kļūdām, kuri ir lēnprātīgi, kuri cīnās par taisnību, kuri ir žēlsirdīgi pret visiem, kuri glabā tīru sirdi, vienmēr iestājas miera labā un prot priecāties, kuri neienīst un, pat tad, kad cieš, uz ļaunu atbild ar labu.

Turpinājumā Francisks norādīja, ka svētības neprasa no mums ārkārtēju rīcību. Tās nav domātas pārcilvēkiem. Tās ir domātas visiem, kuri piedzīvo ikdienas dzīves pārbaudījumus un grūtības. Svētie tāpat kā visi elpo piesārņoto ļaunuma gaisu, kas pārņem šo pasauli, bet viņi nekad nezaudē no sava redzes loka Jēzus iezīmēto ceļu. Šī ceļa rādītājs ir svētības. Tās ir kā “kristīgās dzīves karte” jeb, lietojot mūsdienās plaši izplatīto terminu, “navigācijas sistēma”.

Šodien ir to svētki, kuri sasnieguši šajā kartē norādīto galamērķi. Tie nav tikai to svēto svētki, kuri ir kanonizēti un atzīmēti Baznīcas liturģiskajā kalendārā. Tie ir arī daudzu mūsu brāļu un māsu svētki, kuri dzīvoja mums līdzās, kurus pazinām un ar kuriem satikāmies. Tie ir “ģimenes svētki” – sacīja Francisks. Tie ir daudzu vienkāršo ļaužu svētki, kuri neuzkrītoši palīdz Dievam uzturēt šo pasauli. Un tādu cilvēku arī šodien ir ļoti daudz.

Pirmā svētība skan šādi: “Svētīgi garā nabadzīgie” (Mt 5, 3). Ko tas nozīmē? Pāvests paskaidroja, ka šie svētīgie nedzīvo tādēļ, lai gūtu panākumus, iegūtu varu un naudu. Viņi zina, ka tie kuri krāj bagātības tikai sev, ir nabagi Dieva priekšā (sal. Lk 12, 21). Tā vietā viņi uzskata, ka dzīves lielākais dārgums ir pats Kungs un vienīgais īstais veiksmes avots ir tuvākmīlestība. Dažreiz mēs jūtamies neapmierināti par to, ka mums kaut kā pietrūkst, vai raizējamies, ka netiekam novērtēti tā, kā būtu gribējuši. Atcerēsimies, ka nevis tanī ir meklējama mūsu svētlaime, bet gan Kungā un mīlestībā – uzsvēra Francisks. Mēs varam dzīvot svētlaimīgu dzīvi tikai tad, ja dzīvojam kopā ar Kungu un ja mīlam Viņu un savus līdzcilvēkus.

Noslēgumā Svētais tēvs minēja vēl vienu svētību, kas gan nav atrodama Evaņģēlijā, bet – Bībeles pēdējās lappusēs, un runā par dzīves beigām, proti: “Svētīgi mirušie, kas mirst Kungā” (Atkl 14, 13). Šai sakarā viņš atgādināja, ka rīt pieminēsim lūgšanās savus mirušos tuviniekus, lūdzoties, lai viņi varētu uz mūžiem baudīt Debesu valstības prieku. “Ar pateicību pieminēsim savus mīļos un lūgsimies par viņiem”, mudināja Svētais tēvs.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests, ar dziļām sāpēm sirdī, pieminēja pēdējās dienās notikušos terora aktus Somālijā, Afganistānā un Ņujorkā. “Apraudot šos vardarbības aktus, es lūdzos par mirušajiem, ievainotajiem un viņu ģimenes locekļiem”, viņš sacīja. Francisks aicināja ticīgos lūgties, lai Kungs atgriež teroristu sirdis un atbrīvo pasauli no naida un slepkavnieciskā neprāta. Teroristi nelietīgi izmanto Dieva vārdu, lai sētu nāvi.

Apsveicis daudzos svētceļniekus no visas Itālijas un citām pasaules valstīm, pāvests īpaši sveica tā sauktā “Svēto skrējiena” (Corsa dei Santi) dalībniekus. Tanī divās desmit kilometru un vienā trīs kilometru distancē piedalījās gandrīz 8 tk skrējēju no 38 valstīm. Lielākā daļa no viņiem skrēja 10 km garajā sacīkšu distancē. Skrējiens iesākās Pija XII laukumā, kas atrodas pie Svētā Pētera laukuma, un noslēdzās Romas vēsturiskajā centrā. To Visu svēto dienā jau desmito gadu rīko svētā priestera Jāņa Bosko vārdā nosauktais fonds “Don Bosco nel mondo”. Šī gada iniciatīvas mērķis – atbalstīt misionāro projektu Indijā, pie kura strādā minētā priestera nodibinātās saleziāņu kongregācijas locekļi un kura ietvaros tiek sniegta palīdzība tā sauktajām “mazajām līgavām”. Projekta temats: “Meitene vai līgava?”. Saleziāņi ir uzsākuši cīņu par to, lai izskaustu Indijā izplatīto slikto ieradumu izdot pie vīra (nereti pie veca vīrieša) mazās meitenes, tādējādi laupot viņām bērnību. Misionāri izglīto šīs meitenes un sniedz tām psiholoģisko un materiālo palīdzību. Pāvests norādīja, ka minētais skrējiens piešķir Visu svēto dienas reliģiskajiem svētkiem tautisku dimensiju un pateicās visiem par skaisto iniciatīvu.

Noslēgumā Francisks darīja zināmu, ka 2. novembrī, Mirušo piemiņas dienā, viņš dosies uz amerikāņu kapsētu Nettuno pilsētiņā, kas atrodas uz dienvidiem no Romas, kā arī apmeklēs masu kapus Fosse Ardeatine, kur 1944. gadā tika nogalināti 335 civiliedzīvotāji un itāļu karavīri. Svētais tēvs aicināja atbalstīt viņu ar savām lūgšanām un novēlēja visiem svēto garīgo klātbūtni.

J. Evertovskis / VR

01/11/2017 13:19