Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Politika, dialogs un miers

Šveice: diskusija par bēgļu iekļaušanu nacionālajās sistēmās

Mjanmā vajātās rohindža cilts sieviete ar bērnu - REUTERS

23/10/2017 16:14

18. oktobrī Apvienoto Nāciju organizācijas mītnē Ženēvā notika 3. paneļdiskusija par bēgļu iekļaušanu nacionālajās sistēmās un pakalpojumos. “Tai pašā laikā, kad ir svarīgi dalīties atbildībā un nastā, kas attiecas uz bēgļu pieņemšanu un viņu izmitināšanu, kā arī aplūkot, ko valstis dara bēgļu labā, ir jāuzdod jautājums arī par to, ko bēgļi dara zemēm, kas tos pieņem,” ar šādiem vārdiem pie klātesošajiem vērsās Svētā Krēsla pastāvīgais novērotājs ANO un citās starptautiskajās organizācijās Ženēvā, arhibīskaps Ivans Jurkovičs. Viņš atzīmēja, ka neraugoties uz smagajām un traģiskajām situācijām, bēgļi nāk ar saviem talantiem, tai skaitā zināšanām, praktisko pieredzi, kultūru un garīgumu, kas var bagātināt zemes, kas tos pieņem.

Paneļdiskusijas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta bēgļu izglītībai un veselības aprūpei. Šodien vairāk nekā puse bēgļu ir bērni un pusaudži. To skaitā ir 3,5 miljoni dažāda vecuma bērnu, kam pagājušajā gadā nebija iespēju apmeklēt skolu. Arhibīskaps Jurkovičs Svētā Krēsla delegācijas vārdā izcēla nepieciešamību pieņemt tādu politiku, kas bēgļu bērniem paver pieeju kavalitatīvai izglītībai jau drīz vien pēc viņu ierašanās zemēs, kas tos uzņem. Izskanēja piebilde, ka skolas ir arī sava veida aizsardzības garants, kur bērni tiek pasargāti no dažādām paverdzināšanas formām.

Otrs svarīgs temats, kas tika aplūkots diskusijas laikā, ir bēgļu veselības aprūpe. Svētā Krēsla diplomāts uzsvēra, ka bēgļu veselības aprūpi nedrīkst nošķirt no konkrētās zemes pilsoņu veselības aprūpes. Arhibīskaps teica arī, ka nav pamatojuma pieņēmumam, ka bēgļi izplata infekcijas slimības.

Svētā Krēsla vārdā delegācijas vadītājs iedrošināja bagātās zemes sniegt atbalstu nabadzīgākajiem reģioniem, kuros tiek izmitināti bēgļi.  Daļu no ziedojumiem, kas paredzēti medicīnas, izglītības un sociālo infrastruktūru attīstībai, viņš aicināja novirzīt arī šo reģionu tautām, kas, tāpat kā bēgļi, saskaras ar trūkumu.

I. Šteinerte/VR

23/10/2017 16:14