Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Lūgsimies no visas sirds un drosmīgi klauvēsim pie Dieva sirds durvīm!

- EPA

12/10/2017 15:39

Ceturtdien, 12. oktobrī, pāvests apmeklēja Pontifikālo Austrumu institūtu Romā un celebrēja Svēto Misi blakus esošajā Marijas Lielākajā bazilikā. Vizīte notika Austrumu Baznīcu kongregācijas un minētā institūta dibināšanas atceres 100. gadskārtas sakarā. “Ja toreiz plosījās Pirmais pasaules karš, tad tagad – pat ja tas notiek sadrumstaloti – piedzīvojam vēl vienu pasaules karu”, homīlijā sacīja Francisks. Bez tam, daudzi Austrumu Baznīcu kristieši šodien piedzīvo dramatiskas vajāšanas un ir spiesti atstāt savas zemes. Mēs redzam, ka dažādi ļaundari bez sirdsapziņas pārmetumiem “bīda” savas intereses, apspiež citus, un liekas, ka viņiem iet labi. Viņi dabū, ko grib, un domā tikai par dzīves baudīšanu. Tas mūsos izraisa daudzus “kāpēc” Kungam.

Pāvests norādīja, ka jautājums “kāpēc”, ko mēs visi uzdodam, nereti parādās arī Svētajos Rakstos. Atbilde ir meklējama tajā pašā Dieva Vārdā – grāmatā, kas glabā atmiņas tiem, kuri bīstas Dievu un godina Viņa vārdu. Dievs nekad neaizmirst savus bērnus – uzsvēra Francisks. Dievs piemin taisnīgos, ciešanu nomāktos, apspiestos, tos, kuri jautā “kāpēc”, bet tomēr nepārstāj Viņam uzticēties. Cik gan reižu savā dzīvē Jaunava Marija jautāja “kāpēc”! Tomēr sirdī, kurā viņa pārdomāja visas lietas, pateicoties Dieva žēlastībai, atspīdēja ticība un cerība.

Turpinājumā Svētais tēvs norādīja, ka pastāv kāds veids, kā mēs varam “ielauzties Dieva atmiņā”, proti, mēs to varam izdarīt ar savu lūgšanu. Lai lūgtos ir vajadzīga ticības drosme. Mums jāuzdrošinās klauvēt pie durvīm. Tātad, ja lūdzamies, tas nozīmē, ka paļaujamies uz Kungu un ticam, ka Viņš mūs uzklausa. To apliecina pats Kungs, sakot: “Jo katrs, kas lūdz, saņem; un kas meklē, atrod; un kas klaudzina, tam atver” (Lk 11, 10). Šai sakarā Francisks aicināja padomāt, vai mana lūgšana patiešām ir tāda? Vai tā ir drosmīga? Vai es lūdzos no visas savas sirds? Vai protu klauvēt pie Dieva durvīm? Ja to darīsim no sirds, tad debesu Tēvs ar savu atbildi pārsniegs visas mūsu gaidas. Cilvēks lūdz no Dieva kādu žēlastību, bet Dievs, kurš ir Tēvs, dod daudz vairāk. Viņš dāvā savu Svēto Garu. Tāpēc mācīsimies klauvēt pie Dieva sirds durvīm un darīsim to drosmīgi! – mudināja pāvests.

J. Evertovskis / VR

12/10/2017 15:39