Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Lai izprastu Dieva žēlsirdību, cilvēkam ir jāatmet sava stūrgalvība

10/10/2017 16:18

Stūrgalvji un cilvēki ar nocietinātu sirdi nesaprot, kas ir Dieva žēlsirdība – sacīja pāvests 10. oktobra rīta Svētās Mises homīlijā. Šī patiesība labi atklājas pravieša Jonasa grāmatā (sal. Jon 3, 1-10). Jonass bija stūrgalvīgs, ietiepīgs un nocietināts. Viņš gribēja pamācīt Dievu, kā Viņam būtu jārīkojas. Šodien otro dienu pēc kārtas no šīs grāmatas ir ņemts pirmais lasījums. Francisks atgādināja, ka Kungs prasa, lai Jonass atgrieztu Ninīves pilsētu. Pirmajā reizē pravietis bēg no Dieva. Viņš atsakās izpildīt Kunga prasību. Otro reizi viņš to dara un viņam “tīri labi sanāk”, bet beigu beigās piedzīvo vilšanos un dusmas, redzot, ka Dievs patiešām piedod pilsētas iedzīvotājiem, jo tie sāk gandarīt par saviem grēkiem.

Stūrgalvīgie, stingrie nesaprot, kas ir Dieva žēlsirdība – turpināja pāvests. Tie ir kā Jonass. Tie saka: “Mums jāsludina to un to, un lai viņi tiek sodīti, jo darīja ļaunu. Viņiem ir jāiet uz elli”. Stingrie neprot plaši atvērt savu sirdi kā to dara Kungs. Viņu sirds ir maza un aizvērta. Viņi ir pieķērušies taisnīgumam un aizmirst, ka Dievs kļuva Cilvēks, ka taisnīgums kļuva par žēlsirdību, ka Dievs mums dāvā savu piedošanu un Viņa sirds ir vienmēr atvērta piedošanai.

Francisks norādīja, ka stūrgalvīgie tieši to arī aizmirst. Viņi aizmirst, ka Dieva visvarenība ir redzama, ka tā vislabāk atklājas tieši žēlsirdībā un piedošanā. Mums nav viegli izprast Dieva žēlsirdību – atzina Svētais tēvs. Lai to izprastu, mums ir daudz jālūdzas, jo tā ir žēlastība. Mēs esam pieraduši pie citas loģikas: “Kā tu man, tā es tev”. Taču Jēzus samaksāja par mums un Viņš turpina to darīt.

Atgriežoties pie stāsta par Jonasu, Dievs varēja viņu pamest viņa stūrgalvībā un sirds nocietinātībā. Tomēr Viņš nāca pravietim pretī, sarunājās ar viņu un pārliecināja. Kungs izglāba Jonasu tāpat kā izglāba Ninīvi. Dievs ir pacietīgs, Viņa sirds ir plaši atvērta, Viņš ir mīlestības Dievs – uzsvēra pāvests.

Homīlijas noslēgumā Francisks atgādināja, ka Dieva žēlsirdība vienmēr uzvar, un visiem ticīgajiem ieteica paņemt šodien rokās Bībeli un pārlasīt Jonasa grāmatu. Tā ir ļoti īsa – sastāv tikai no trīs lappusēm, taču tā ļauj saskatīt, kā rīkojas Kungs, cik Viņš ir žēlsirdīgs un kā Viņš izmaina mūsu sirdis. Bez tam, esam aicināti pateikties Kungam par Viņa lielo žēlsirdību.

J. Evertovskis / VR

10/10/2017 16:18