Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Raudzīties no augšas tikai tad, kad jāpalīdz otram piecelties

09/10/2017 15:01

Kā es izturos pret daudziem ievainotajiem cilvēkiem, kurus sastopu savā ikdienā? Vai protu būt līdzās un parūpēties par to, kuram tas ir vajadzīgs? Šos un citus jautājumus uzdeva pāvests pirmdienas, 9. oktobra, rīta Svētās Mises homīlijā. Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks pievērsās šai dienai veltītajam Evaņģēlija lasījumam, tas ir, Līdzībai par labo samarieti. Šī līdzība mums atklāj Jēzus Kristus noslēpuma dziļumu – viņš uzsvēra. To uzmanīgi lasot vai klausoties, labāk apzināsimies, ka Jēzus ieradās pasaulē, lai dziedinātu mūs, grēciniekus, un dāvātu mums jaunu dzīvi.

Homīlijā Svētais tēvs aicināja palīdzēt otram piecelties. Šādi rīkojās Kristus, kurš aizvien turpina par mums “maksāt”. Minētajā līdzībā labais samarietis, atšķirībā no priestera un levīta, apstājas pie ievainotā cilvēka un sniedz tam palīdzību. Šī līdzība ir Jēzus atbilde Likuma zinātājam, kurš grib Mācītāju pārbaudīt un jautā, ko darīt, lai sasniegtu mūžīgo dzīvi. Jēzus viņam iesaka ievērot Dieva un tuvākmīlestības bausli, tomēr šis doktors neprot iziet no “Jēzus uzliktajām” mazajām “lamatām” un prasa, kas ir viņa tuvākais. Tad Kungs atbild ar šo līdzību, kurā parādās sešu “lomu atveidotāji”: laupītāji, līdz nāvei ievainotais cilvēks, priesteris, levīts, mājvietas saimnieks un samarietis, kurš bija pagāns un grēcinieks. Stāstot šo līdzību, Jēzus atklāj savas personas noslēpumu – norādīja Francisks.

Turpinājumā pāvests atzina, ka līdzība atklāj bieži izplatīto attieksmi. Laupītāji priecīgi aizgāja prom, jo bija dabūjuši daudz labu lietu. Viņiem nerūpēja otra cilvēka dzīvība. Priesteris, kuram, kā norādīja Francisks, “vajadzētu būt Dieva cilvēkam”, un levīts, kurš bija labs Likuma pazinējs, pagāja garām ievainotajam. Svētais tēvs konstatēja, ka šāda veida attieksme bieži vien ir sastopama arī mūsu vidū. Mums ir tendence noskatīties uz kādu nelaimi, uz kaut ko sliktu un iet tālāk. Mēs lasām nelaimes aprakstu avīzēs, kas piedevām vēl mēģina kādu negatīvu notikumu pasniegt kā sensāciju.

Samarietis, kurš bija pagāns un grēcinieks, iedams pa to pašu ceļu, redzēja ievainoto, iežēlojās par viņu un apstājās, lai viņu aprūpētu. Viņš nepameta nabaga ievainoto guļam ceļa malā. Viņš apsēja tā brūces, aizveda uz mājvietu un tur to apkopa atkal. Lūk, līdzībā atklājas “Kristus noslēpums”. Kristus mūsu dēļ kļuva nabags, pazemoja sevi un nomira par mums. Jēzus nepagāja mums garām. Viņš atnāca pie mums, kas bijām ievainoti līdz nāvei, samaksāja atpirkšanas maksu, aizvien turpina maksāt un maksās līdz pat savai otrreizējai atnākšanai – sacīja Francisks. Labais samarietis ir pats Jēzus, kurš aicina mūs darīt tāpat, kā darīja Viņš. “Tas nav bērnu stāsts”, uzsvēra pāvests. Šis stāsts mums atklāj Kristus noslēpumu.

Ieklausoties šai līdzībā, mēs labāk sapratīsim Jēzus Kristus noslēpuma dziļumu un plašumu. Likuma zinātājs, aizvēris muti un kauna pilns, aizgāja projām. Viņš nesaprata Jēzus vārdus. Varbūt viņš aptvēra vienīgi šo cilvēcisko principu, kas mūs tuvina Kristus noslēpuma izpratnei, un proti: lai ikviens cilvēks skatās uz otru cilvēku no augšas uz leju tikai tad, kad nākas tam palīdzēt piecelties. Tas, kurš to dara, atrodas uz pareizā ceļa un iet pie Jēzus.

Kas attiecas uz mājvietas saimnieku, Francisks norādīja, ka viņš neko nesaprata, bet bija pārsteigts. Viņa pārsteiguma avots bija tieši satikšanās ar Jēzu. Noslēgumā pāvests aicināja visus lasīt Līdzību par labo samarieti un uzdot sev dažus jautājumus: Ko es daru? Kas es esmu – laupītājs, krāpnieks, samaitātais? Varbūt esmu priesteris, kurš ierauga, novēršas un paiet garām? Varbūt ieņemu kādu vadošu amatu katoļu Baznīcā un rīkojos tā, kā rīkojās minētais priesteris? Vai tomēr es esmu grēcinieks, kuru varētu nosodīt par izdarītajiem grēkiem, bet kurš pieiet klāt nelaimē nonākušajam cilvēkam un viņam palīdz? Kāda ir mana attieksme, ik dienas saskaroties ar tik daudziem ievainotiem cilvēkiem? Vai es rīkojos kā Jēzus? Vai es protu kalpot?

J. Evertovskis / VR

09/10/2017 15:01