Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Kardināls Leonardo Sandri apmeklē Rumāniju

Kardināls Leonardo Sandri kopā ar Rumānijas Pareizticīgo Baznīcas pārstāvjiem - RV

04/10/2017 14:48

Vizīti Rumānijā veic Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts, kardināls Leonardo Sandri. Viņš šeit ir ieradies, lai kopā ar grieķu katoļu kopienu svinētu Austrumu Baznīcu kongregācijas simtgadi.  29. septembrī kardināls tikās arī ar Rumānijas Pareizticīgo Baznīcas patriarhu Danielu. Viesim tika izrādīta jaunā patriarhālā katdrāle, kurā joprojām norisinās celtniecības darbi un kura tiks nosaukta apustuļa Andreja vārdā.

Viesis pastāstīja, ka ir apmeklējis Rumānijas Kultūras akadēmiju, kurā teicis uzrunu par Eiropas identitāti un reliģiju devumu kontinentam. Viņš ir pieminējis pāvestu centienus, lai Eiropas Konstitucionālās hartas preambulā tiktu ierakstītas kontinenta kristīgās saknes. Diemžēl, tas nav izdarīts, taču, kā savulaik apliecinājis izcilais rumāņu domātājs Mircea Eliade, šīs saknes “ir pārāk lielas, lai tās nepamanītu”.

Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts izteica gandarījumu par to, ka Rumāniju drīz apmeklēs Maskavas Pareizticīgo patriarhs Kirils, kurš šeit satiksies ar citu komunisma laikā cietušo pareizticīgo kopienu vadītājiem. Bez tam, kardināls Sandri pieminēja migrācijas izaicinājumus. Viņš atgādināja, ka islāmticīgo klātbūtne pamudina Baznīcas aktīvāk dzīvot saskaņā ar ticību un rūpīgāk glabāt savu kristīgo identitāti.  

Vizītes ietvaros kardināls Sandri apmeklēja Rumānijas valsts prezidenta mītni, kurā tikās ar prezidenta konsultantu Sergiu Nistoru. Pats prezidents tai brīdī atradās vizītē Tallinnā. Ar prezidenta pārstāvi tika pārrunāts par Rietumu un Austrumu kristīgās tradīcijas gadsimtiem ilgo klātbūtni un šo tradīciju kopējo devumu Rumānijas vēsturē un kultūrā.

Piektdienas pēcpusdienā kardināls viesojās Bukarestes Svētā Bazīlija Lielā eparhijas bīskapa mītnē, kur viņu uzņēma bīskaps Mihajs Fratila – pirmais jaunās, 2014. gadā izveidotās eparhijas vadītājs. Vakarā viesis no Vatikāna svinēja Svēto Misi Bukarestes Svētā Jāzepa latīņu rita katedrālē. Dievkalpojums notika svēto erceņģeļu svētkos.

I. Šteinerte/VR

04/10/2017 14:48