Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Francisks Boloņas trūkumcietējiem: "Mēs varam cits citam dāvāt sirsnību"

Pāvests pusdieno kopā ar trūkumcietējiem - ANSA

01/10/2017 14:40

Svētdienas, 1. oktobra, pusdienlaikā pāvests vadīja mariānisko lūgšanu Boloņas pilsētas Lielajā laukumā. Uzrunā pēc lūgšanas viņš pieminēja saleziāņu priesteri Titu Zemanu, kurš sestdien Bratislavā, Slovākijā, tika pasludināts par svētīgu. Līdz ar to tika papildināta 20. gadsimta mocekļu garā svīta. Šis priesteris nomira 1969. gadā pēc ilgas atrašanās cietumā. Viņš tika ieslodzīts un vajāts savas ticības un pastorālās kalpošanas dēļ. Francisks vēlēja, lai jaunā svētīgā liecība kalpo mums par atbalstu dzīves grūtību brīžos un palīdz arī pārbaudījumos saskatīt Kunga klātbūtni.

Uzrunā Svētais tēvs atgādināja, ka šodien noslēdzas Dieva Vārdam veltītā nedēļa. Iniciatīva sakrita ar Baznīcas doktora un Svēto Rakstu izcilā pētnieka, sv. Hieronīma liturģiskās piemiņas dienu, kas tiek atzīmēta 30. septembrī. Šajā sakarā pāvests mudināja ticīgos lasīt un meditēt Svētos Rakstus, īpaši, Evaņģēliju.

Noslēgumā Francisks sveica ticīgos, kuri dodas uz Pompeju sanktuāriju, lai piedalītos tradicionālajā Rožukroņa Dievmātei veltītajā lūgšanā, ko šoreiz vada Itālijas Bīskapu konferences prezidents, kardināls Bassetti.

Viesojoties Boloņā, pāvests ēda pusdienas kopā ar nabagiem, bēgļiem un ieslodzītajiem. Tā sauktās “solidaritātes pusdienas” noritēja vienkāršā un priecīgā gaisotnē San Petronio bazilikā. Tajās piedalījās aptuveni 1000 cilvēku. Gatavojot ēdienus, tika ņemtas vērā dažādas reliģiskās tradīcijas. Uzrunā Svētais tēvs pauda prieku par šo tikšanos un klātesošajiem atgādināja, ka Baznīca grib viņus redzēt savā vidū jeb grib, lai viņi atrastos tās centrā un būtu kopā ar visiem pārējiem. Dievs mīl visus, nevis cilvēka nopelnu dēļ, bet tādēļ, ka Viņš ir Mīlestība. Arī katrs no mums ir aicināts būt par mīlestības avotu citiem. Lai cik mēs būtu trūcīgi, mēs vienmēr varam citiem kaut ko dot – mēs varam dāvāt otram savu sirdi un dalīties mīlestībā kā Jēzus dalās ar mums Euharistijā.

Pusdienu beigās visiem tika izdalītas Evaņģēlija grāmatiņas. “Ņemiet tās visi”, mudināja Francisks, “un nēsājiet to kā zīmi, kā personīgas draudzības ar Dievu zīmogu”. “Mēs visi ubagojam pēc mīlestības un cerības. Mums visiem ir vajadzīgs šis Dievs, kurš ir mums līdzās un atklājas maizes laušanā. Nesiet arī jūs citiem šo mīlestības maizi, kurā mēs šodien dalāmies. Dāvājiet visiem savu sirsnību un draudzību!” Svētais tēvs noslēdza pusdienas ar lūgšanu “Tēvs mūsu”, ko nodēvēja par “nabagu lūgšanu”. To skaitot, mēs saprotam, cik svarīgi ir pārvarēt ikvienu egoismu, lai baudītu to prieku, kas izplūst no vienam otra pieņemšanas – viņš piebilda.

Pēcpusdienā pāvestam paredzētas vēl divas tikšanās un Svētā Mise. Svētā Pētera katedrālē – tikšanās ar diecēzes priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, semināristiem un pastāvīgajiem diakoniem, bet Svētā Dominika laukumā ar augstskolu studentiem un profesoriem. Atgriešanās Vatikāna plānota īsi pirms pulksten 20.00.

J. Evertovskis / VR

01/10/2017 14:40