Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Pāvests aicina pilsētu mērus biežāk apmeklēt perifērijas

Svētā tēva tikšanās ar Itālijas pilsētu mēriem - ANSA

30/09/2017 18:11

“Jums, pilsētu mēri, atļaušos teikt kā brālis – biežāk ir jāapmeklē perifērijas,” uzsvēra pāvests, pieņemot audiencē Itālijas Komūnu apvienības locekļus. Ar vārdu “perifērijas” Francisks turpina apzīmēt ne tikai ģeogrāfiskās, bet arī sociālās un eksistenciālās perifērijas, jeb nomales. Svētais tēvs apliecināja, ka dzīves pabērnu, “pēdējo” skatījums ir vislabākā skola. Tā ļauj saprast, kas visvairāk ir vajadzīgs un atteikties no paviršiem risinājumiem. Saskaroties ar netaisnību aci pret aci, kļūst skaidrs arī, kā to apkarot. Pāvests teica, ka ir jābūvē tāda kopiena, kurā katrs justos atzīts kā persona un pilsonis ar saviem pienākumiem un tiesībām, kā arī apzinātos, ka viņa personīgās intereses ir cieši saistītas ar visu kopējo labumu.

Tiekoties ar komūnu vadītājiem, Francisks norādīja, ka ir nepieciešama uz ētiku centrēta politika un ekonomika. Tā ir atbildības, savstarpējo attiecību, kopienas un vides ētika. Pāvests piebilda arī, ka tā ir pieņemšana un integrācija, kas neatstāj malā tos, kuri ierodas Itālijas teritorijā, bet cenšas, lai katram piemītošie resursi nestu augļus.

Svētais tēvs atzina, ka viņš saprot to daudzo Itālijas pilsoņu neērtības, kas rodas līdz ar milzīgo migrantu un bēgļu  skaitu. “Tas ir izskaidrojams ar iedzimtajām bailēm pret svešinieku, bailēm, ko pastiprina ekonomiskā krīze, vietējo kopienu nesagatavotība adekvāti atbildēt uz trauksmes situāciju,” sacīja Francisks. Viņš ieteica šīs bailes un neērtības pārvarēt, veidojot apstākļus, lai varētu notikt personīga tikšanās un savstarpēja pazīšanās. Šeit ietilpst mākslas un kultūras apmaiņas iniciatīvas, zināšanu veicināšana par vietām, no kurienes ir nākuši ieceļotāji.

Pilsētu mērus pāvests aicināja vienmēr atrasties tuvu iedzīvotājiem. “Tādā veidā pilsēta kļūs par debesu Jeruzalemes atspulgu,” viņš sacīja. “Pilsētas mēram ir nepieciešams gudrības tikums, lai varētu pilsētu pārvaldīt, bet viņam ir nepieciešams arī drosmes tikums, lai ietu uz priekšu un maiguma tikums, lai tuvotos visvājākajiem,” uzrunas noslēgumā atzīmēja Francisks.

I. Šteinerte/VR

30/09/2017 18:11