Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Pāvesta pārdomas par žēlsirdību un piedošanu

Svētā Pētera laukumā sapulcējušies ticīgie klausās pāvesta uzrunu - ANSA

18/09/2017 12:19

«Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz dziļāk apzināties Dieva mīlestības un piedošanas svarīgo nozīmi un būt žēlsirdīgiem tāpat kā labais, pacietīgais un lēnprātīgais Tēvs,» vēlēja pāvests. Svētdienas, 17. septembra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks skaidroja parastā liturģiskā laika 24. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par piedošanu. Piedošana nenoliedz saņemto sāpinājumu smagumu, bet norāda, ka cilvēks ir lielāks par padarīto ļaunumu. Šo patiesību Jēzus apstiprina līdzībā par žēlsirdīgo ķēniņu un nekrietno kalpu.

«Līdzībā aprakstītais ķēniņš ir cēlsirdīgs cilvēks, kurš, izjuzdams žēlumu, savam lūdzošajam kalpam atlaiž milzīgu parādu – desmit tūkstošus talentu. Taču kalps, sastapdams vienu no saviem biedriem, kas viņam bija simts denāriju parādā, izturējās nežēlīgi. Viņš to sagrāba, žņaudza un iemeta cietumā. Arī mēs kļūstam līdzīgi šim kalpam tad, kad nepiedodam saviem brāļiem. Ķēniņš savukārt ir Dieva simbols. Dievs mūs mīl ar žēlsirdības pilnu mīlestību, nemitīgi mūs pieņem un piedod,» teica pāvests.

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka Dievs dāvā cilvēkam piedošanu kristības brīdī, atlaužot milzīgo parādu, proti, pirmdzimto grēku. Kad izjūtam kārdinājumu aizvērt savu sirdi tiem, kas mūs ir apvainojuši un lūdz piedošanu, nedrīkstam aizmirst Debesu Tēva vārdus nekrietnajam kalpam: «Es tev atlaidu visu parādu, jo tu mani lūdzi. Vai arī tev nevajadzēja apžēloties par savu darba biedru, ka es par tevi apžēlojos?» (Mt 18, 32-33). Ikviens, kurš ir saņēmis piedošanas prieku, mieru un iekšējo brīvību, spēj piedot arī citiem, sacīja pāvests.

Francisks norādīja, ka mācība par piedošanu ietverta arī lūgšanā «Tēvs mūsu». «Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem» (Mt 6, 12). Dieva piedošana ir Viņa bezgalīgās mīlestības pret katru no mums zīme. Šī mīlestība neierobežo mūsu brīvību aiziet projām, tāpat kā pazudušajam dēlam, bet tā katru dienu gaida mūsu atgriešanos. Tā ir drosmīga gana mīlestība, kas meklē nomaldījušos avi. Debesu Tēvs ir mīlestības pilns un vēlas dalīties ar mums, bet nespēs to veikt, ja mūsu sirdis būs aizslēgtas pret citu cilvēku mīlestību,» atgādināja pāvests.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks apsveica ģimenes, draudžu un ekleziālo kustību locekļus. Svētā Pētera laukumā klātesoši bija arī Romas pusmaratona «Via Pacis» dalībnieki. Atgādinām, ka uzvaras laurus plūca 25 gadus vecais Faniels Gebrehivets no Venēcijas. «Ceru, ka šī kultūras un sporta iniciatīva veicinās dialogu un mieru,» teica pāvests. Novēlējis visiem jauku svētdienu un garšīgas pusdienas, Francisks aicināja neaizmirst lūgties par viņu.

S. Krivteža / VR

18/09/2017 12:19