Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Vatikāns \ Pasākumi

Sagatavošanās jauniešiem veltītajai Bīskapu sinodei

- RV

12/09/2017 14:25

Kā jau iepriekš tika ziņots, 2018. gada oktobrī Vatikānā notiks Bīskapu sinode, kas būs veltīta jauniešiem, ticībai un aicinājumu izšķiršanai. Pāvests vēlas, lai tā būtu ne tikai sinode “par jauniešiem”, bet arī “jauniešu” sinode, tas ir, sinode, kurā jaunieši tiktu uzklausīti. Tā būs bīskapu sinode ar jauniešiem un jauniešu labā, kurus Svētais tēvs aicina izdzīvot un nodot tālāk savu ticību. Šo Franciska vairakkārt izteikto vēlmi atgādināja sinodes ģenerālsekretārs, kardināls Lorenco Baldisseri, 11. septemebra pēcpusdienā Jēzus Sadraudzības ordeņa ģenerālkūrijā, Romā, atklājot jauniešu situācijai pasaulē veltītu Starptautisku semināru. Saietā, kas notiks līdz 15. septembrim, piedalās dažādu jomu eksperti un paši jaunieši no visiem pieciem kontinentiem. Kardināls uzsvēra, cik ļoti svarīgs ir tieši jauniešu uzklausīšanas jautājums.

Semināra laikā tiek aplūkoti tādi temati kā jaunieši un identitātes jautājums, citādība, tehnoloģijas un transcendence. To rīko Bīskapu sinodes ģenerālsekretariāts un tas ir ne tikai starpreliģiska rakstura, bet arī multidisciplinārs saiets, lai veicinātu dialogu starp dažādām nozarēm – socioloģiju, ekonomiku, informātiku, filozofiju un teoloģiju. Kā pastāstīja kardināls Baldisseri, mērķis ir izzināt dažus būtiskus jauniešu dzīves aspektus – iepazīties ar izaicinājumiem, kas saistās ar savas identitātes veidošanu mūsdienu sarežģītajā sabiedrībā, ar viņu jautājumiem par nākotni, ar viņu dziļo prasību pēc saskarsmes ar otru un vēlmi iesaistīties sabiedrības veidošanā, ar viņu attiecībām ar tehnoloģiju pasauli, sakrālo pasauli un Baznīcu. Semināra laikā pieņemtie lēmumi noderēs gaidāmajai sinodei.

Ieklausīšanās jauniešos un viņu problēmu izzināšana ir kā tāda stīga, kas, tuvojoties sinodei, saista dažādas iniciatīvas. Pirms kāda laika, piemēram, tika atklāta sinodei veltīta interneta lapā, kurā atrodama tieši jauniešiem adresēta aptauja. Pasaules Jauniešu dienu ietvarā šī gada pavasarī Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijs Romā rīkoja starptautisku sanāksmi par tematu: “No Krakovas uz Panamu – Sinode iet kopā ar jauniešiem”. Tajā piedalījās 270 dalībnieki no 103 valstīm, tai skaitā, Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, pr. Andris Kravalis, un Radio Marija Latvija redaktore Velta Skolmeistare.

Sanāksmes laikā sinodes vicesekretārs, pr. Fabio Fabene iepazīstināja klātesošos ar Sagatavošanās Bīskapu sinodei dokumentu. “Mēs gribam uzrunāt gan tos jauniešus, kuri atrodas tālu, gan arī tos, kuri ir vienaldzīgi”, viņš sacīja, “un parādīt viņiem, ka Baznīca rūpējas par viņu tagadni un nākotni. Jauniešiem, kuri ir iesaistījušies savās draudzēs un kopienās, jākļūst par misionāriem savu vienaudžu vidū, izmantojot tās pieejas formas, ko jūs piedāvājat savu zemju diecēzēm”. Pr. Fabene iepazīstināja arī ar sinodes tēvu metodēm, kā labāk izpētīt jauniešu situāciju pasaulē, lai viņus labāk iesaistītu Baznīcā, sadzirdētu un ļautu tiem sajusties kā gaidāmā notikuma galvenajiem varoņiem.

“Jūs esat vajadzīgi Baznīcai un sabiedrībai! Pateicoties jūsu drosmei, sapņiem un ideāliem, jūs spējat sagraut bezdarbības mūrus un atvērt ceļus, kas ved uz mazāk nežēlīgu un vairāk cilvēcīgu pasauli,” – šādi pie pašiem jauniešiem toreiz vērsās arī pāvests. Viņš tiem atgādināja, ka Dievs aicina jauniešus veidot labāku un taisnīgāku pasauli. Baznīcai un sabiedrībai ir vajadzīgi jauni cilvēki, kas nebaidās sapņot un īstenot savus ideālus.

J. Evertovskis / VR

12/09/2017 14:25