Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests Medeljinā: "Esiet stipri un brīvi Kristū!"

Pāvests Francisks svin Svēto Misi Medeljinas laukumā - AP

10/09/2017 12:25

9. septembrī pāvests viesojās Medeljinā, ko kolumbieši sauc par «mūžīgā pavasara» pilsētu. Tajā dzīvo aptuveni trīs miljoni iedzīvotāju. Medeljina ir Kolumbijas ekonomiskais, akadēmiskais un kultūras centrs. Šo pilsētu 1986. gadā apmeklēja Jānis Pāvils II. Medeljinas lidostā Francisks vadīja dievkalpojumu. Uzrunā viņš atgādināja, ka kristieši ir aicināti uzticīgi sekot un priecīgi sludināt Kristu.

«Esmu ieradies šeit, lai stiprinātu jūs ticībā un cerībā. Esiet stipri un brīvi Kristū!», aicināja pāvests. Sekošana Kristum saistās ar centieniem atteikties no ieradumiem un atvērt sirdi jaunai misijai, ko mums dāvā Kristus. Šāda iekšējā attīrīšanās dāvā brīvību un nostiprina mūsos vēlmi tiekties pēc būtiskā, atgriezties un aktīvi darboties.

«Pirmā vēlme ir tiekšanās pēc būtiskā. Tas nenozīmē pilnīgu atteikšanos no visa, kas mums ir vajadzīgs. Jēzus atnāca nevis, lai mainītu Likumu, bet to īstenotu. Runa ir par došanos dziļāk, lai sasniegtu to, kas ir svarīgs un kam ir vērtība mūsu dzīvē. Jēzus māca, ka saikne ar Dievu nevar būt auksta piesaistīšanās normām un priekšrakstiem, ne arī dažādu ārējo darbību veikšana, kas neved pie patiesas atgriešanās. Arī tas, ka mēs esam mācekļi, nevar būt tikai pieradums vai apziņa, ka mums ir izraksts no metrikas grāmatas. Tam ir jāizriet no personīgās tikšanās ar Dievu un Viņa mīlestības pieredzes», uzsvēra Svētais tēvs.

«Lai kļūtu par Jēzus mācekli ir nepieciešams dinamisms, kas mudina mūs aizvien vairāk tuvoties Dievam», turpinot uzrunu, teica Francisks. Viņš norādīja uz iekšējās atjaunošanās nozīmi. Līdzīgi kā Jēzus «purināja» Rakstu zinātājus, lai tie izietu no savas pārmērīgās stingrības, tāpat arī šodien Svētais Gars «purina» Baznīcu, lai tā izietu no savas komforta zonas. Francisks uzsvēra, ka nav jābaidās no atjaunošanās. «Ecclesia semper reformanda» – Baznīcai vienmēr ir nepieciešama reforma. Tā atjaunojas nevis saskaņā ar savām iegribām, plāniem, bet dara to, paliekot stipra un nelokāma ticībā, ko dod Evaņģēlijs (sal. Kol 1,23).

Francisks pieminēja svēto Pēteri (Pedro) Klaveru, spāņu jezuītu un misionāru, kurš 17. gadsimtā Kolumbijā uzņēmās rūpes par āfrikāņu vergiem. 1896. gada 7. jūlijā pāvests Leons XIII viņu pasludināja par misonāru aizbildni melno cilvēku vidū.

Pāvests uzsvēra, ka, sekojot šī svētā piemēram, arī mēs esam aicināti aktīvi iesaistīties Baznīcas kalpojumā. Daži uzskata, ka iesaistīties nozīmē sasmērēt savas rokas. Dāvids un viņa ļaudis ienāca svētnīcā, jo bija izsalkuši, bet Jēzus mācekļi gāja uz lauka un plūca labības vārpas. Arī mums ir jāstiprina drosme un apņēmība, apzinoties, ka tik daudz cilvēku cieš badu un slāpes pēc Dieva un cieņas, kas tiem ir atņemta. Mūsu pienākums ir palīdzēt cilvēkiem ieelpot Dievu, nevis traucēt satikties ar Viņu. Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja ticīgos būt mācekļiem un misionāriem, kuri «nes visām tautām gaismu un Evaņģēlija prieku».

Pēc Svētās Mises Francisks ieradās Medeljinas Garīgajā seminārā, kur paēda pusdienas. 9. septemtebra agrā pēcpusdienā (plkst. 22.45 pēc Latvijas laika) viņš apmeklēja Svētā Jāzepa māju (Hagar de San José), Medeljinas arhidiecēzes vadīto sociālās aprūpes centru, kur uzturas dažāda vecuma bērni – vardarbības upuri. Pēc tikšanās ar centra darbiniekiem un dažiem tā iemītniekiem, pāvests ieradās kultūras un sporta zālē «La Macarena», kur norisinājās tikšanās ar priesteriem, konsekrētajām personām, semināristiem un viņu ģimenes locekļiem.

S. Krivteža / VR

10/09/2017 12:25