Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests tiekas ar Kolumbijas bīskapiem un CELAM locekļiem

Pāvests tiekas ar Kolumbijas bīskapiem - ANSA

08/09/2017 13:06

7. septembra priekšpusdienā Bogotas arhibīskapa rezidencē, kas atrodas Bolivāra laukumā, pāvests tikās ar Kolumbijas Bīskapu konferences 130 locekļiem. Konferenci vada kardināls Rubens Salazars Gomezs. «Kolumbijai ir nepieciešams jūsu skatiens, lai tā spētu drosmīgi spert pirmo soli pretī mieram un izlīgumam; atmest vardarbību un nevienlīdzību, kas rada milzīgas ciešanas, un novērst korupciju, kas ir ceļš bez izejas», bīskapiem teica pāvests. Viņš aicināja stiprināt saikni ar Kristu caur lūgšanu un žēlsirdības darbiem. Baznīcas veidošana ir visas Dieva tautas uzdevums. Pāvests apzinās, ka bīskapi ir pirmie, kuri pieskaras savas tautas «ievainotajai miesai». «Jūs neesat ne tehniķi, ne politiķi, bet gani, un kā tādiem jums ir jāsludina žēlsirdības un izlīguma vēsts», teca Svētais tēvs.

Runājot par grūtībām un problēmām, pāvests atgādina, ka viņš nenes gatavu recepti to atrisināšanai un nevēlas atstāt garu sarakstu ar veicamajiem uzdevumiem. Francisks aicina bīskapus uzticīgi veikt savus pastorālos pienākumus, palīdzēt grūtībās nonākušājām ģimenēm un aizstāvēt dzīvību no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei. Svētais tēvs atklāti runā par vardarbības un alkoholisma postu, par laulības saišu nestabilitāti un tēvu trūkumu ģimenēs, par jauniešiem, kas sapinušies narkotiku tīklos. Pāvests aicina bīskapus rūpēties par ģimenēm, lai tās kļūst par «auglīgiem kokiem», kā arī nebaidīties paust savu viedokli, aizstāvot kristīgās vērtības,un būt vienotiem ar saviem priesteriem.

«Neatstājiet Baznīcu Amazonē vienu pašu!», – aicina Francisks. «Amazones teritorija ir kā lakmusa papīriņš, kas ļauj noteikt kāda ir visa mūsu sabiedrība». Pāvests apliecina, ka ir ieradies Kolumbijā kā svētceļnieks un brālis, lai sludinātu tautai «augšāmcēlušos Kristu, kuram neviens mūris nav mūžīgs, nevienas bailes nav neiznīcināmas un neviena brūce nav nedziedināma». «Bīskapa dzīvē lūgšana ir dzīvinošā limfa, kas izplūst no vīnakoka, bez kura atvases nenes augļus», piebilda pāvests.

Pēc tikšanās ar Kolumbijas bīskapiem Francisks atgriezās apustuliskajā nunciatūrā, kur ieturēja pusdienu maltīti un mazliet atpūtās. Pulksten 15 pēc vietējā jeb 23 pēc Latvijas laika pāvests tikās ar Latīņamerikas un Karību valstu Bīskapu konferenču padomes CELAM locekļiem. Plašajā uzrunā pāvests mudināja atmest klerikālismu, kas kristīgos lajus nereti traktē kā mazus bērnus un mazina pašu garīdznieku identitātes vērtību. Francisks novēl, lai CELAM vienmēr ir Baznīcas Latīņamerikā misijas, komūnijas un kalpošanas cilvēkam atbalsta punkts. Pāvests atgādina, ka pirms desmit gadiem Aparasidā, Brazīlijā, notika CELAM rīkotā asambleja, kurā bīskapi apliecināja apņēmību intensīvi turpināt misiju Latīņamerikas kontinentā. 

Baznīca ir «Jēzus mācekļu kopiena». Tāpēc katram tās loceklim ir jābūt par «mācekli – misionāru». Katoļu Baznīca Latīņamerikā ir aicināta iziet ārā, nepaiet garām kādam, noliekties pār cilvēku vajadzībām, pieskarties viņu brūcēm. «Mēs nedrīkstam pakļauties statistiku, abstraktu stradēģiju un biroju radītai paralīzei. Vajag skatīties uz konkrētu cilvēku viņa konkrētajā situācijā». Pāvests atzina, ka Baznīca Latīņamerikā ir spējīga būt par cerības sakramentu, kas «nāk no augšas» un kam ir «jauna seja». Francisks aicina bīskapus rūpēties par sev uzticētajām vietējām Baznīcām, kā arī veltīt laiku un līdzekļus ticīgo un priesteru garīgajai formācijai.

S. Krivteža / VR

08/09/2017 13:06