Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Politika, dialogs un miers

Viesmīlība – kristīgā garīguma sirds

Bozes klosteris - RV

06/09/2017 13:44

“Viesmīlības dāvana” – par šādu tematu no 6. līdz 9. septembrim Bozes klosterī, Itālijas ziemeļos, notiek 25. Starptautiskais ekumeniskais saiets, kas ir veltīts pareizticīgo Baznīcas garīgumam. Tajā piedalās Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I, Aleksandrijas un visas Āfrikas patriarhs Teodors II, Tezē kopienas vadītājs brālis Aloizs un dažādu augstskolu profesori no Krievijas, ASV, Grieķijas un citām zemēm.

Tikšanās dalībniekiem adresētā vēstulē pāvests Francisks atzīst, ka izvēlētā tēma ir suģestīva un aktuāla. Viņš atgādina, ka viesmīlība ir, patiešām, dāvana. Tā ir dāvana, ko mēs esam saņēmuši. Mēs esam ciemiņi šajā pasaulē, kas priekš mums ir radīta un ko mums pienākas sargāt. Tai pat laikā mēs šeit esam tikai “garāmgājēji”. Tā kā mēs te esam ciemiņi, tad esam svešinieki šai zemē. Mūs gaida debesīs, kas ir mūsu tēvija (sal. Fil 3, 20).

Līdz ar to mums ir jāpievērš savs skatiens tam, kam nav norieta, proti, mīlestībai, kurai nekad nebūs gala (sal. 1 Kor 13, 8) – raksta pāvests. Mums jāpieņem vienam otru kā Kunga dāvanu. Mums jārūpējas vienam par otru un jāmīl citam citu. Mums jāprot būt līdzjūtīgiem un jāspēj dalīties otra sāpēs.

Francisks novēl, lai šajās dienās notiekošās konferences palīdz to klausītājiem aizvien labāk iedzīvināt iepriekš minēto aicinājumu, lai padziļinās brālības saites un nobriest īsta “sirds viesmīlība”, kas ļautu drosmīgi spert konkrētus soļus pretī pilnīgai vienotībai.

Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents, kardināls Kurts Kohs savā vēstījumā Bozes starptautiskā ekumeniskā saieta dalībniekiem atzīst, ka saietam ir liela nozīme attiecību starp pareizticīgajiem un katoļiem veicināšanā. Runājot par izvēlēto tematu, viņš norāda, ka viesmīlība ir kristīgā garīguma sirds. Ne velti, attēlojot kristīgās ticības lielāko noslēpumu, proti, Trīsvienību, tiek attēlots Ābrahams, kurš izrāda viesmīlību. Tādā veidā tiek parādīts, ka uzņemot svešinieku, cilvēks uzņem pašu Dievu (sal. Jņ 10, 40). Bez tam, ikona ar Ābrahama viesmīlības žestu mums atklāj ne tikai cilvēka, bet arī Dieva viesmīlību – skaidro kardināls. Tas, kurš pieņem Dievu, piedzīvo pieņemšanu arī no Dieva puses. Ikonā attēlotais žests simbolizē Euharistiju, kurā Vissvētā Trīsvienība katru no mums ielūdz piedalīties dievišķajā dzīvē – debesu mielastā.

Kardināls Kohs uzsver, ka Trīsvienība nav kaut kas abstrakts. Krievu filozofs Nikolajs Fjodorovs savā laikā provokatīvi izteicās šādi: “Trīsvienība ir mūsu sociālā programma”. Šodien viesmīlība ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, jo pie mūsu durvīm klauvē tie, kuri ir bijuši spiesti atstāt savu zemi. Viesmīlības ierobežošana būtu bezatbildība – uzskata Kurts Kohs. Tā vietā, lai to ierobežotu, to ir jāpaplašina un vienlaikus ir jāmeklē atbildes uz jautājumu, kāpēc cilvēki ir spiesti atstāt savu zemi un doties labākas dzīves meklējumos. Tātad, šodien ir jātiek galā ar migrācijas cēloņiem, starp kuriem ir minami gan dažādi konflikti, gan arī nevienlīdzīga bagātību sadale. Atsaucoties uz 2016. gada 12. februārī pāvesta Franciska un patriarha Kirila parakstīto kopīgo deklarāciju, kardināls arī atzīst, ka migrācijas un viesmīlības jautājums ir ļoti nozīmīgs, runājot par ekumeniskajām attiecībām.

J. Evertovskis / VR

06/09/2017 13:44