Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Zinātne, kultūra un žēlsirdība

Iznāk grāmata "Mīlēsim to, kurš netiek mīlēts"

Māte Terēze no Kalkutas - ANSA

05/09/2017 15:29

“Mēs neesam nevalstiska organizācija. Nevalstiskās organizācijas strādā, lai īstenotu kādu plānu, mēs strādājam Kāda labā,” šī atziņa piemīt svētajai Mātei Terēzei no Kalkutas. Pāvests Francisks to izmanto kā pamatu, rakstot ievadvārdus grāmatai “Mīlēt to, kurš netiek mīlēts” (Amare chi non è amato). Grāmatā ir apkopoti Mātes Terēzes no Kalkutas vēl nepublicētie teksti un tā ir pieejama arī digitālajā versijā. Pāvests atgādina, ka Māte Terēze nemitīgi aicina smelties no Mīlestības avota, no krustā sistā un augšāmcēlušā Jēzus, kurš ir klātesošs Euharistijas sakramentā, lai mums būtu spēks priecīgā garā steigties palīgā nabadzīgajiem.

Māte Terēze ik dienu uzsāka ar piedalīšanos Svētajā Misē un noslēdza ar Jēzus, Bezgalīgās Mīlestības pielūgsmi Vissvētākajā sakramentā. Tādējādi darbu ir iespējams pārveidot lūgšanā. “Neaizmirsīsim kabatā nēsāt nelielu Evaņģēlija grāmatiņu,” rosina pāvests. Viņš iesaka izlasīt vienu lappusi un mēģināt iedziļināties stāstītajā. “Mēģināsim ienākt Jēzus domās un izjūtās, runāsim ar Viņu, lūgsim Viņa Gara žēlastību. Tādējādi kļūsim par vīriešiem un sievietēm, kam piemīt dzīvības garša un spēsim dāvāt atjaunotu skatienu tiem, ko satiekam,” raksta Francisks.

Svētais tēvs īpaši kavējas pie žēlsirdības. Viņš atgādina, ka žēlsirdība nozīmē būt tuviem ik dienas satikto vīriešu un sieviešu perifērijām, just līdzjūtību pret pēdējiem miesā un garā. Just līdzjūtību ir iespējams tikai tad, ja otra brūces un vajadzības spējam pieņemt savā sirdī. Tas ir iespējams, ja esam kopā ar Kungu Jēzu, runājam ar Viņu, ļaujam mūsu sirdī dzīvot Viņa Garam. Tādējādi spēsim dot cilvēkiem to, pēc kā tie ilgojas, proti, pēc žēlsirdīgā Dieva klātbūtnes un tuvuma.

Atceroties Māti Terēzi no Kalkutas, pāvests pievēršas arī jēdzienam “darbīga tuvākmīlestība”. Tas nozīmē veikt žēlsirdības darbus pret tuvākā miesu un garu, proti, rūpēties par cilvēku visā viņa kopumā. Žēlsirdība pret tuvākā miesu nozīmē paēdināt izsalkušos, padzirdīt izslāpušos, apģērbt kailos, pieņemt svešinieku, palīdzēt slimniekiem, apmeklēt cietumniekus, apbedīt mirušos. Tai pašā laikā nedrīkst aizmirst garīgās tuvākmīlestības darbus: dot padomu tiem, kas šaubās, mācīt nemācītos, piedot grēciniekiem, mierināt noskumušos, piedot pāridarījumus, pacietīgi paciest tos, kuri dara pāri, lūgt Dievu par dzīvajiem un par mirušajiem. Māte Terēze pēc tā visa ir vadījusies savā dzīvē. “Tas ir viņas svētuma ceļš un tāds tas varētu kļūt arī mums,” atzīmē pāvests.

Svētais tēvs grāmatas “Mīlēt to, kurš netiek mīlēts” ievadrakstā aplūko arī ģimenes institūciju, kurā izceļas mātes tēls. Māte Terēze ir teikusi, ka mātes ir mājas sirds. Viņas ir tās, kas veido ģimeni, pieņem, mīl un rūpējas par bērniem. Jauniešiem daudzu ciešanu cēloņi ir rodami nelabvēlīgās ģimenēs. Mātei ir jābūt tai, kas māju padara par “mīlestības ligzdu”. “Bieži vien būt mātei, nozīmē nest krustu,” raksta pāvests, taču, vēršoties pie sievietēm, viņš piemetina, ka viņām līdzās ir Dievmāte, vislabākā no mātēm, kas vienmēr māca būt maigām pret saviem bērniem.

Ģimenē no mātes un tēva mācāmies smaidīt, piedot, pieņemt, uzupurēties citam par citu, dāvāt sevi, neko negaidot pretim, kopā lūgties un ciest, priecāties un palīdzēt. Nevienā citā dzīves situācijā nav iespējams dzīvot tā, kā dzīvojam ģimenē. Māte Terēze ir pamudinājusi: “Jums vienmēr ir jābūt par Dieva prieku un mierinājumu, nesot lūgšanas savā ģimenē. Tā būs vislielākā dāvana, kādu varat dot Baznīcai.”

Visbeidzot Francisks aplūko jauniešu tematiku. Ir teikts, ka Mātes Terēzes dzimtā Albānija ir “visjaunākā” zeme Eiropā, jo tā ir bagāta ar jauniešiem. Svētais tēvs aicina viņus celt savu eksistenci uz Jēzus Kristus, uz Dieva. Kas ceļ uz Dieva, tas ceļ uz stipras klints, jo Dievs vienmēr ir uzticīgs, arī tad, kad mēs esam neuzticīgi. Ar šiem pašiem vārdiem Francisks vērsās pie jaunajiem cilvēkiem Tirānā, savas vizītes laikā Albānijā 2014. gada 21. septembrī. Šodien viņš aicina Albānijas un visas pasaules jaunatni nezaudēt cerību, neļaut nolaupīt sev nākotni, kas atrodas viņu rokās. “Palieciet Kungā un mīliet cits citu, kā Dievs jūs mīl, esiet tiltu cēlāji, lai salauztu šķelšanās, atgrūšanas, baiļu citam no cita loģiku, kalpojiet nabadzīgajiem, ar drosmi ejiet pa dzīvi, kas ir Dieva dāvana! Lidojiet augstu, kā vanags – Mātes Terēzes dzimtās zemes simbols!” jauniešus iedrošina pāvests. Visiem grāmatas “Mīlēt to, kurš netiek mīlēts” lasītājiem viņš dod savu svētību un novēl, lai tās lappuses nāk par labu viņu sirdīm tāpat kā ir nākušas par labu viņa paša sirdij. Svētais tēvs caur svētās Mātes Terēzes aizbildniecību lūdz no Dieva mieru un žēlsirdību lasītāju, kā arī visas pasaules iedzīvotāju mājām, ģimenēm, dzīvei.

I. Šteinerte/VR

05/09/2017 15:29