Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Dievam un brāļiem veltīta dzīve ir auglīga un dāvā prieku

Pāvests Francisks uzrunā svētceļniekus - AFP

04/09/2017 14:49

Svētdienas, 3. septembra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu viņa svētību. Uzrunas pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» galvenais temats bija svētā Mateja evaņģēlija fragments, kurā Jēzus skaidro saviem mācekļiem, ka Viņam vajag iet uz Jeruzalemi, daudz ciest, tikt nonāvētam, un trešajā dienā augšāmcelties.

«Svētais Matejs apraksta Pētera reakciju uz Jēzus vārdiem, kurš saviem mācekļiem atklāj, kas notiks tuvākajā laikā. Pēteris pasauc Mācītāju sāņus un sāk pārmest, jo tas – kā pats saka – nekad nevar notikt ar Viņu. Bet Jēzus stingri saka Pēterim: «Atkāpies no manis, sātan! Tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir no Dieva, bet to, kas ir cilvēka». Vēl pavisam nesen apustulis dzirdēja citus vārdus. Viņu nosauca par svētīgu, jo bija saņēmis atklāsmi no Tēva, kas ir Debesīs, par klinti, uz kuras Jēzus cels savu Baznīcu. Un tagad viņš ir kļuvis par ieļaunojumu, par šķērsli, par akmeni, kas traucē Skolotājam veikt savu ceļu. Jēzus labi zina, ka Pēterim un citiem mācekļiem vēl ir ejams garš ceļš līdz tie kļūs par īstiem apustuļiem, sacīja Francisks.

Jēzus saviem mācekļiem saka: «Ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man!» Tāds ir arī katra kristieša ceļš. «Agrāk un arī šodien pastāv kārdinājums sekot Kristum bez krusta, pat vēl vairāk, pastāv kārdinājums pamācīt Dievu kādam būtu jābūt īstajam ceļam. Tam pakļaujas arī Pēteris, sakot: Nu nē, Kungs, nekad lai tas tev nenotiek! Bet Jēzus atgādina, ka Viņa ceļš ir mīlestības ceļš un ka nav patiesas mīlestības bez sevis upurēšanas. Viņš aicina nepakļauties pasaules uzspiestajai mentalitātei un, neraugoties uz grūtībām, drosmīgi iet pret straumi un iet uz augšu», – sacīja Svētais tēvs.

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka Jēzus vārdos: «Kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs», atklājas liela un pārsteidzoša gudrība. Šie vārdi ir izaicinājums egocentrismam un no tā izrietošajai mentalitātei.

«Šajā paradoksā ir ietverta zelta regula, ko Dievs ierakstījis cilvēka dabā; parliecība, ka tikai mīlestība piešķir dzīvei jēgu un dāvā laimi. Savu spēju, enerģijas un laika izmantošana, lai glābtu, sargātu un īstenotu tikai paši sevi, padara to, ka mūsu dzīve kļūst skumja un bezauglīga. Ja mēs, tāpat kā Jēzus, dzīvosim Dievam un kalposim brāļiem ar mīlestību, tad spēsim izgaršot patieso prieku, un mūsu dzīve kļūs auglīga». Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja ticīgos pievērst uzmanību Euharistijai, kur sakramentālā veidā īstenojas Jēzus teiktie vārdi.

«Euharistijas laikā mēs no jauna izdzīvojam krusta noslēpumu. Un to ne tikai atceramies, bet arī īstenojam pestīšanas Upura piemiņu, kurā Dieva Dēls pilnīgi zaudē sevi, lai atkal saņemtu sevi no Tēva, un tādējādi atrastu mūs visus, kuri kopā ar radībām bijām zuduši. Katru reizi, kad mēs piedalāmies Svētajā Misē, krustāsistā un augšāmceltā Kristus mīlestība tiek nodota mums kā ēdiens un dzēriens, lai varētu Viņam sekot savā ikdienas ceļā, sniedzot konkrētu palīdzību saviem brāļiem. Lai Vissvētākā Jaunava Marija, kura gāja līdzi Jēzum līdz pat Kalvārijai, palīdz mums nebaidīties no krusta, nebaidīties no tāda krusta kurā piekalts Jēzus, nevis no krusta bez Jēzus. Nebaidīsimies no krusta uz kura ciešam no mīlestības uz Dievu un brāļiem. Pateicoties Kristus žēlastībai, šo ciešanu auglis ir augšāmcelšanās», sacīja Svētais tēvs.

Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus un apliecināja garīgo tuvumu dabaskastrofās cietušajiem. Viņš izteica līdzjūtību Teksasas un Luizjānas štatu iedzīvotājiem, kuri pieredzēja stipru viesuļvētru un milzīgas lietavas. Plūdi izdzēsa daudzu cilvēku dzīvības un radīja lielus materiālos zaudējumus. Lietavu izraisītos plūdus cieš arī vairāku Dienvidāzijas valstu iedzīvotāji. Pāvests aicināja lūgties, lai Marija, Noskumušo Iepriecinātāja, dāvā mierinājumu smagu ciešanu skartajiem brāļiem un māsām. Novēlējis visiem jauku svētdienu un garšīgas pusdienas, Francisks mudināja ticīgos lūgties arī par viņu.

S. Krivteža / VR

04/09/2017 14:49