Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Vatikāns \ Dokumenti

Enerģētiskie resursi nedrīkst kļūt par konfliktu avotu

Astana Expo 2017 - AFP

02/09/2017 13:51

No 10. jūnija līdz 10. septembrim Astanā, Kazahstānā, norisinās starptautiska izstāde “Astana Expo 2017”. Tās temats: “Nākotnes enerģija”. Tuvojoties noslēgumam, pie izstādes dalībniekiem ar speciālu vēstījumu vēršas pāvests Francisks. Viņš uzsver, ka ar enerģētiskajiem resursiem nedrīkst pieļaut spekulācijas un tie nedrīkst kļūt par konfliktu avotu.

Svētais tēvs aicina nopietni pārdomāt, kādos veidos turpmākajos gados cilvēce lietos enerģētiskos resursus, ko tā ir saņēmusi kā dāvanu, kā kopīgu mantojumu. Svarīgi pievērst uzmanību tam, kā šie resursi tiks izmantoti arī ar jauno un inovatīvo tehnoloģiju palīdzību. “Mēs visi to apzināmies”, viņš raksta, “ka no šiem veidiem ir atkarīgs gan planētas stāvoklis, gan arī mūsu sabiedrības labklājība. Labklājību jāsaprot nevis tikai kā ekonomisku labklājību vai patērēšanas spēju, bet kā kaut ko integrālu. Mums drīzāk ir jārīkojas tā, lai enerģija kalpotu tam, kas mūs padara labākus, kas veicina mūsu cilvēcisko uzplaukumu, ņemot vērā, ka cilvēks ir relacionāra būtne, atvērts citiem, atvērts solidaritātei un mīlestībai”.

Lai ar enerģijas resursiem nenotiktu spekulācijas un lai tie nekļūtu par konfliktu avotu, visos līmeņos ir vajadzīgs atklāts plaša mēroga dialogs starp dažādiem mūsu sabiedrības sektoriem – lasām pāvesta dokumentā. “Nākotnes enerģija” nav tikai pētnieku, tehnologu vai investoru uzdevums. Tas skar arī kultūras pasaules pārstāvjus, politiķus, pedagogus un reliģisko pasauli. Šajā sakarā, vēršoties pie izstādes “Astana Expo 2017” dalībniekiem, Francisks atgādina to, cik svarīgs ir dialogs starp reliģijām, tai skaitā, Kazahstānā, kas ir ļoti bagāta zeme etniskā, kultūras un garīgā ziņā. Viņš mudina dažādu reliģiju piederīgos uzturēt šo dialogu. 

Veids, kā mēs lietojam enerģijas resursus, ir sava veida indikators, kas parāda, kā mēs izpildām mums Dieva doto uzdevumu rūpēties par planētu, uz kuras dzīvojam, un par saviem tuviem vai tāliem līdzcilvēkiem. Ja izmantojam enerģiju solidāri un attīstām ilgtspējīgu enerģētikas politiku, tad savu uzdevumu veicam labi. Pretējā gadījumā, nē. Šeit uz spēles tiek likta mūsu pašu cieņa, taisnība un miers – uzsver pāvests. Lai palīdzētu to apzināties, izstādē piedalās arī Svētais Krēsls. Tā ekspozīcijas temats ir: “Enerģija kopējam labumam: ‘Rūpēties par mūsu kopīgajām mājām’”.

Atgādinām, ka starptautisko izstādi Astanā no 30. augusta līdz 4. septembrim apmeklē arī Cilvēka integrālās attīstības dikastērija vadītājs, kardināls Peters Turksons. 31. augustā viņš uzstājās starpreliģiju dialogam veltītā konferencē, kurā piedalījās islāma un jūdu reliģijas, kā arī dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji gan no Kazahstānas, gan arī citām zemēm. 1. septembrī viņš piedalījās preses konferencē, kuras laikā klātesošie žurnālisti tika iepazīstināti ar Vatikāna paviljonu un tika stādīts priekšā projekts par enerģijas izmantošanu ilgtermiņā un sociālo integrāciju, īpaši par bērnu bāreņu un bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju. Šo projektu realizēja katoļu Baznīca Kazahstānā.

Svētā Krēsla “National Day” (Nacionālās dienas) oficiālās svinības notika sestdien, 2. septembrī. To laikā uzstājās 2000. gadā Novosibirskas diecēzē, Krievijā, izveidotais katoļu koris “Soli Deo gloria” un tika nolasīts pāvesta vēstījums.

3. septembrī paredzēta minētā dikastērija rīkotā akadēmiskā konference, lai personas integrālās attīstības gaismā padziļināti pievērstos enerģijas izmantošanas dažādiem aspektiem tuvākajā nākotnē. Tajā piedalīsies akadēmiķi, jomas eksperti, Apvienoto Nāciju, katoļu žēlsirdības organizāciju un multinacionālo kompāniju pārstāvji.

J. Evertovskis / VR

02/09/2017 13:51