Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Kunga pārveidošanās svētki Vatikānā

- AFP

07/08/2017 14:23

«Vasaras mēnešos, kad skolēniem un studentiem ir beidzies mācību gads, un daudzas ģimenes dodas brīvdienās, nedrīkst aizmirst vienu svarīgu lietu, proti, atpūšoties no darba un ikdienas pienākumu pildīšanas, esam aicināti ne tikai atjaunot fiziskos un garīgos spēkus, bet arī padziļināt savu garīgo dzīvi», – pāvests sacīja ticīgajiem, kuri 6. augusta pusdienlaikā bija sapulcējušies Svētā Pētera laukumā. Par spīti karstumam, uz tikšanos ar Francisku bija ieradušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm.

Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Svētais tēvs skaidroja Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par Kunga pārveidošanās notikumu. Jēzus kopā ar trīs mācekļiem – Pēteri, Jēkabu un Jāni uzkāpa savrup augstā kalnā. Lūgšanas laikā Kristus pārveidojās viņu priekšā. Viņa vaigs iemirdzējās kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma, tā šo notikumu apraksta svētais Matejs.

«Kunga pārveidošanās mums ir cerības vēsts. Tā aicina mūs uz tikšanos ar Jēzu, lai kalpotu brāļiem. Mācekļu kāpšana Tabora kalnā liek mums aizdomāties par atraušanās no šīs pasaules lietām nozīmi, lai uzsāktu svētceļojumu pretī tam, kas atrodas augstu kalnā, lai tur kontemplētu Jēzu. Runa ir par gatavību vienmēr uzmanīgi un dziļā paļāvībā klausīties Kristu, Tēva mīlēto Dēlu, meklēt Viņu lūgšanā. Tā palīdz paklausībā un ar lielu prieku pieņemt Dieva Vārdu. Mēs esam aicināti atklāt mierinošā un iepriecinošā Evaņģēlija pārdomu klusuma nozīmi. Lūgšanas klusums ved uz skaistuma, mirdzuma un prieka pilnu mērķi, ved pie Dieva», – sacīja pāvests.

Turpinot pārdomas par neparasto notikumu, kas norisinājās uz Tabora kalna, Svētais tēvs norādīja, ka pēc Jēzus pārveidošanās trīs mācekļi kāpa lejā no kalna. Ar pārveidotu skatienu un sirdīm viņi atgriezās dzīves realitātē. Pāvests teica:

«Tas ir ceļš, kuru veikt varam arī mēs. Jēzus meklēšana nav mērķis pats par sevi, bet tā palīdz mums, Gara spēka stiprinātiem, kāpt lejā no kalna, lai uzsāktu autentiskas atgriešanās soļus un nemitīgi apliecinātu mīlestību. Kristus klātbūtnes un Viņa Vārda spožuma pārveidoti mēs kļūstam par Dieva dzīvinošās mīlestības zīmēm visiem mūsu brāļiem, sevišķi tiem, kuri cieš, kuri jūtas vientuļi un atstāti, visiem slimniekiem, kā arī tiem daudzajiem vīriešiem un sievietēm, kas dažādās pasaules malās cieš pazemojumus, ko rada netaisnība, augstprātība un vardarbība.»

Uzrunas noslēgumā Francisks atgādināja, ka pārveidošanās brīdī no mākoņa atskanēja Tēva balss: «Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk, – Viņu klausiet!» Pāvests pieminēja arī Jaunavu Mariju, kura vienmēr bija gatava pieņemt un saglabāt savā sirdī katru Jēzus vārdu.

«Piedošana atbrīvo sirdi un palīdz visu sākt no jauna: piedošana davā cerību, bez piedošanas nav iespējams celt Baznīcu», – tā par piedošanas svarīgo nozīmi mikroblogošanas vietnē «Twitter» šodien raksta pāvests Francisks. Savukārt 6. augustā, Kunga pārveidošanās svētkos, savā «Twitter» kontā Svētais tēvs ierakstīja šādus vārdus: «Cerība ir sirds tikums, kas neieslēdzas tumsā, neapstājas pagātnē, bet spēj saskatīt rītdienu». 

S. Krivteža / VR

07/08/2017 14:23