Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Robeža starp labo un ļauno iet caur katra cilvēka sirdi

Pāvests Francisks svētī ticīgos - ANSA

24/07/2017 14:48

23. jūlija pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās svētceļnieki no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” Francisks skaidroja parastā liturģiskā laika sešpadsmitajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, pakavējoties pie līdzības par labo sēklu un nezāli. Plašā apraksta galvenās personas ir saimnieks, kas tīrumā iesēja labo sēklu, un ienaidnieks, kas tajā izkaisīja nezāli. Pirmā no personām prezentē Dievu, bet otrā ļauno garu. Līdzībā lasām, ka pēc kāda laika starp kviešiem izdīga arī nezāles. Kalpi bija gatavi tās izraut, bet saimnieks, kuram rūp kviešu raža, neatļauj to darīt, lai ravējot nezāli, kopā ar to netiktu izrauti arī kvieši. “Šajā līdzībā Jēzus mums saka, ka pasaulē labais un ļaunais ir tik cieši savijies savā starpā, ka nav nespējams atdalīt. To var izdarīt vienīgi Dievs, un to Viņš paveiks Pastarajā dienā,” – sacīja Svētais tēvs.

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka līdzībā ir izceltas divas iezīmes, kas pirmajā brīdī šķiet nesavienojamas, proti, stingrība un pacietība. Pāvests skaidroja, ka stingrība palīdz mums nepakļauties ļaunā gara kārdinājumiem. Savukārt pacietība palīdz iet kopā ar tādu Baznīcas kopienu, kas nebaidās sasmērēt rokas mazgājot savu bērnu netīrumus, nevis ar tādu, kas ir tīra un no augšas nosaka, kas varēs vai kas nevarēs ieiet Dieva valstībā.

“Kungs, iemiesotā Gudrība, palīdz mums šodien saprast, ka labo un ļauno nevar identificēt ar konkrētu vietu vai konkrētām cilvēku grupām. Viņš atgādina, ka robeža starp labo un ļauno iet caur katra cilvēka sirdi. Mēs visi esam grēcinieki. Jēzus Kristus caur savu nāvi pie krusta un augšāmcelšanos atpestīja mūs no grēka verdzības un dāvā mums žēlastību sākt jaunu dzīvi. Neaizmirsīsim, ka kopā ar Kristības sakramentu esam saņēmuši arī Izlīgšanas sakramentu, jo mums nepārtraukti ir nepieciešama grēku piedošana,” skaidroja pāvests.

Uzrunas noslēgumā Francisks aicināja ticīgos censties raudzīties uz pasauli ar Dieva skatienu, lai starp netīro un ļauno spētu saskatīt arī labo un skaisto. Mēs esam aicināti ne tikai atmaskot ļaunā gara nodomus, bet pirmām kārtām pilnībā uzticēties Dievam, kurš dara auglīgu mūsu dzīvi, sacīja pāvests.

“Ar dziļu nemieru sekoju notikumiem Jeruzalemē, kur pēdējās dienās pieaug spriedze,” teica Francisks, stingri pieprasot atturēties no vardarbības un sākt dialogu. Viņš aicināja ticīgos lūgties, lai Kungs palīdz atbildīgajiem pieņemt lēmumus, kas veicinātu izlīgumu un mieru Svētajā Zemē. 

S. Krivteža / VR

24/07/2017 14:48