Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Vatikāns \ Pasākumi

Katehizācija ir misija visas dzīves garumā

Bērnu katehizācija - RV

13/07/2017 13:21

Katehizācija nav profesionāls darbs, bet gan misija visas dzīves garumā. Tas ir aicinājums kalpot Baznīcā. Katehēta uzdevums ir nodot tālāk to, ko pats ir saņēmis no Dieva, – vēstulē Buenosairesā notiekošās starptautiskās sanāksmes dalībniekiem raksta pāvests. Katehizācijai veltītais pasākums norisinās Argentīnas Katoļu universitātē. Tajā piedalās arī arhibīskaps Luiss Fransisko Ladaria, spāņu jezuīts, Ticības mācības kongregācijas prefekts. Sanāksme noslēgsies 14. jūlijā.

Svētais tēvs atgādina, ka ketehētam nepārtraukti jāatgriežas pie pirmā pasludinājuma jeb “kerigmas”. Apustuliskajā pamudinājumā “Evangelii gaudium” viņš skaidro, ka “no katehēta mutes atkal un atkal jāatskan pirmajam pasludinājumam: Jēzus Kristus tevi mīl, Viņš ir atdevis dzīvību, lai tevi izglābtu. Viņš ir dzīvs un katru dienu ir tev blakus, lai tevi apgaismotu, stiprinātu, atbrīvotu” (164). “Nav nekā, kas būtu solīdāks, dziļāks, drošāks, pamatotāks un gudrāks par šo pasludinājumu” (165). Vēstulē Starptautiskās sanāksmes dalībniekiem pāvests norāda, ka katehētam vienmēr ir jāsāk no Kristus, nevis no savām idejām, sava redzējuma. Jo vairāk Jēzu liekam savas dzīves centrā, jo tuvāki kļūstam citiem cilvēkiem. Katehētam jābūt radošam, viņam jāmeklē jaunas Evaņģēlija sludināšanas un ticības tālāknodošanas formas un jāpalīdz cilvēkiem tuvoties Dievam un atklāt Viņa mīlestību. “Lai klausītāji varētu labāk uztvert pasludinājumu, svarīga ir evaņģelizētāja nostāja: tuvība, atvērtība dialogam, pacietība un sirsnīga, nenosodoša attieksme,” – vēstulē raksta pāvests Francisks, atsaucoties uz apustulisko pamudinājumu.

S. Krivteža / VR

13/07/2017 13:21