Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Mums jārūpējas par citiem, bet nedrīkstam būt naivi

22/06/2017 13:31

Baznīcas ganam jābūt dedzīgam, izšķirt spējīgam un jāprot nosodīt ļaunumu – sacīja pāvests 22. jūnija rīta Svētās Mises homīlijā. Šoreiz viņš pievērsās apustuļa Pāvila un pr. Lorenco Milani piemēram. Pēdējā kapu Francisks apmeklēja 20. jūnijā Barbianā, Toskānas apgabalā. Viņš atgādināja, ka labs gans rūpējas par savu tuvāko, taču to dara bez naivas labsirdības.

Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm – turpināja Svētais tēvs. Tāds bija apustulis Pāvils. Viņš bija “īsts gans”, kurš nepameta savas avis, kā to darītu “algotnis”. Šajā sakarā kā pirmo gana īpašību Francisks izcēla dedzību. Šī dedzība, apustuliskā dedzība kļūst par sava veida “neprātu”. Īsts gans deg par savām avīm. Viņš nevar dzīvot bez šīs iekšējās uguns. Pāvils bija tika ļoti dedzīgs, ka varēja savai tautai apgalvot, ka izjūt zināmu “dievišķu greizsirdību”. Kā otro īpašību pāvests minēja izšķiršanas spēju. Gans zina, ka dzīvē pastāv kārdinājumi. Melu tēvs ir kārdinātājs. Savukārt, gans nē. Gans mīl. Čūska, melu tēvs ir kārdinātājs, kurš mēģina attālināt no uzticības, jo Pāvils savā dievišķajā greizsirdībā veda ļaudis pie vienīgā Līgavaiņa, lai tie Viņam būtu uzticīgi. Pestīšanas vēsturē saskatām, ka cilvēki ir daudzkārt attālinājušies no Dieva, ir bijuši neuzticīgi Kungam, ir nodevušies elkdievībai, ko var pielīdzināt laulāto neuzticībai.

Tātad, ganam ir jābūt izšķirt spējīgam. Viņš nedrīkst būt naivs. Viņam jāredz, kur slēpjas briesmas, un kur ir žēlastība. Viņam jāprot saskatīt pareizo ceļu. Viņš vienmēr ir kopā ar savām avīm – gan skaistajos, gan arī grūtību brīžos. Viņš ir ar tām kopā kārdinājumu brīžos un pacietīgi tās vada zālainās ganībās.

Trešā gana īpašība ir spēja nosodīt ļaunumu. Apustulis nedrīkst būt naivs un teikt: “Ak, jā, viss taču ir skaisti, labi… Priecāsimies, svinēsim”. Viņam jābūt uzticīgam Kristum un jāiestājas par savu Kungu. Tātad, viņam jāprot arī būt kritiskam un nosodīt ļaunumu, jāprot pateikt konkrētu “nē” kā vecāki saka saviem bērniem, kad tie sāk rāpot un, piemēram, dodas pie rozetes. Tad vecāki stingri pasaka: “To nedrīkst! Tas ir bīstami! Nē!”.

Ganam jārūpējas par citiem bez naivas labsirdības – vēlreiz atgādināja pāvests. Šādi rīkojās pr. Lorenzo Milani. Viņa dzīves moto bija “I care”, kas tulkojumā nozīmē “man rūp”. Viņš mācīja, ka visam dzīvē ir jāpieiet ļoti nopietni, bet nevis jāskrien līdzi pasaules mentalitātei, saskaņā ar kuru daudzi apgalvo, ka viņiem “ir vienalga”, ka tiem “nekas nerūp”. Priesteris mudināja jauniešus iet uz priekšu un rūpēties par savu dzīvi. Viņš nepieļāva kompromisus. Dažreiz labsirdība ir ne tikai naiva lieta, bet ar to citiem tiek nodarīts pat pāri – norādīja Francisks. Reizēm Baznīcas gani pie tās pieturas, lai tikai nepazaudētu viņam adresēto apbrīnu un mīlestību no ticīgo puses. Noslēgumā Svētais tēvs aizlūdza Kungu par visiem Baznīcas ganiem, lai par viņiem aizbildina sv. Pāvils un lai viņi iemantotu trīs aprakstītās īpašības.

J. Evertovskis / VR

22/06/2017 13:31