Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Romas diecēzes sanāksmē pāvests runā par pusaudžu audzināšanu

Romas diecēzes ekleziālā sanāksme Laterāna bazilikā - ANSA

20/06/2017 13:35

“Kultūra, kas izrauta ar saknēm, ģimene kas izrauta ar saknēm, ir ģimene bez vēstures, bez atmiņas, bez saknēm,” teica pāvests pirmdienas, 19. jūnija vakarā Laterāna bazilikā atklājot Romas diecēzes ekleziālo sanāksmi. Šogad tā ir veltīta tematam “Pavadīt vecākus pusaudžu audzināšanā”. Francisks aicināja atrasties blakus pusaudžiem, atgādinot, ka šis dzīves posms ir ļoti smags, taču tā nav nekāda patoloģija. Pāvests sacīja, ka galvaspilsētas komplicētība nav iemesls, lai izdarītu atkāpes, tāpēc pret ģimenes dzīvi un pusaudžu audzināšanu nevajadzētu attiekties viegli. Vēršoties pie ģimenēm, Svētais tēvs teica: “Jūs dzīvojat šīs pilsētas spriedzē: darbs, afektīvais trūkums, vienmēr ierobežots laiks, nauda, kuras nekad nepietiek. “Tāpēc lūdzieties romiešu dialektā “romanesko”,” aicināja Francisks, "domājot, kā palīdzēt jūsu starpā, lai veiktu jūsu bērnu formāciju šīs realitātes ietvaros".

Pavests runāja par aizvien augošo “ar saknēm izrautas sabiedrības” fenomenu. Ģimenes maz pamazām zaudē savas saites, to vitālo audeklu, kas ir tik svarīgs, lai kopā ar citiem piedalītos kopīgā projektā. Tā ir apziņa, ka piederam citiem šī vārda viscēlākajā nozīmē.

Francisks atzīmēja, ka bieži no saviem bērniem prasām pārmērīgu izglītību dažās jomās, kuras uzskatām par svarīgām viņu nākotnei. Mēs liekam viņiem studēt veselu lērumu lietu, domājot, ka tādējādi viņus maksimāli nodrošinām. Taču nepiešķiram tikpat svarīgu uzmanību tam, lai viņi iepazītu savu zemi, savas saknes. Pāvests aicināja arī neatstumt vecvecākus.

Pusaudžu vecumu Francisks nosauca par “dārgu laiku” bērnu dzīvē. Viņš nenoliedza, ka tas ir smags laiks, pārmaiņu un nestabilitātes laiks. Tā ir fāze, kurā, bez šaubām, pastāv liels risks. Bet visvairāk par visu, tas ir izaugsmes laiks viņiem un visai ģimenei.

Svētais tēvs izteica raizes par pašreizējo tendenci pārmērīgi ātri dot bērniem medikamentus. Vecākiem var šķist, ka visu var atrisināt ar medikamentiem un tādējādi “kontrolēt savu dārgo laiku”. Pāvests uzsvēra, ka pusaudžu vecums nav patoloģija, ar kuru cīnīties, bet gan normālas, dabiskas izaugsmes laiks. Pusaudži vēlas būt uzmanības centrā. Ļausim viņiem tādiem būt – aicināja Francisks. Viņš rosināja stimulēt visu, kas tiem palīdz pārveidot savus sapņus īstenībā. Tāpat viņš pamudināja piedāvāt pusaudžiem plašus mērķus, lielus izaicinājumus un palīdzēt tos īstenot, palīdzēt sasniegt viņu mērķus.

“Lūk, kāpēc ir svarīgi audzināt uzmanīgi,” sacīja Svētais tēvs. Ir jāveido vietas, kur sociālā fragmentācija nebūtu par dominējošo shēmu. Tāpēc pāvests aicināja mācīt domāt par to, ko jūt un ko dara, just to, ko domā un dara, darīt to, ko domā un ko jūt. Spēju dinamisms ir jāliek kalpošanā personai un sabiedrībai. Tas palīdzēs pusaudžiem justies aktīviem un būt par savu izaugsmes procesu virzītājiem. Tas viņiem palīdzēs justies aicinātiem piedalīties kopienas celtniecībā.

Pāvests uzskata, ka daudzi pusaudži šodien atrodas pārmērīgā sāncensībā un maz ir cilvēku, kuriem līdzināties. Pieaugušo pasaule kā paradigmu un modeli sev ir pieņēmusi “mūžīgo jaunību”. Šķiet, ka augt, novecot, nobriest būtu pārāk slikti. Šodien šķiet, ka viss tiek maskēts un simulēts. It kā pašam dzīvošanas faktam nebūtu jēgas. Francisks šo fenomenu salīdzināja ar “sirds liftingu” un izteica nožēlu, ka daudzi cenšas “izlīdzināt grumbas”, atsakoties no vērtīgām tikšanās reizēm, no prieka un arī no bēdām.

Noslēgumā, kā vēl vienu draudu pusaudžu saprātīgai audzināšanai, Romas bīskaps izcēla konsumismu. Viņš norādīja, ka audzināšana pieticībai, ir ne ar ko nesalīdzināma bagātība. Tā pamodina talantus un radošās spējas, paver iztēles iespēju un ļauj priecīgi darboties komandā, būt solidāriem, atvērties otram.

Pāvests pateicās līdzšinējam Romas diecēzes ģenerālvikāram, kardinālam Agostino Vallini, kurš no 29. augusta nodos savus amata pienākumus arhibīskapam Andželo De Donatis. “Šais gados,” sacīja pāvests, “kardināls Vallini man palīdzēja stingri turēties ar abām kājām uz zemes.”

I. Šteinerte/VR

20/06/2017 13:35