Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Lūgšana "Kunga eņģelis" kopā ar pāvestu

- REUTERS

19/06/2017 15:18

“Katru svētdienu ekleziālā kopiena pulcējas uz Euharistiju, uz sakramentu, ko Jēzus iedibināja Pēdējo Vakariņu laikā. Tomēr, ik gadus mums ir prieks svinēt svētkus, kas ir veltīti šim centrālajam ticības noslēpumam, lai apliecinātu Kristus adorācijas pilnību,” teica pāvests, svētdien uzrunājot ticīgos pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”. Svētais tēvs atgādināja, ka Kristus mums dāvā sevi kā pestīšanas ēdienu un dzērienu.

Jēzus saka “Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Maize, ko es došu, ir mana miesa pasaules dzīvībai” (Jņ 6,51-58). “Jēzus vēlas teikt,” paskaidroja pāvests, “ka Tēvs Viņu sūtījis pasaulē kā mūžīgās dzīvības maizi un tāpēc Viņš ir gatavs upurēt pats sevi, savu miesu.” “Patiešām, Jēzus uz krusta dāvāja savu miesu un izlēja savas asinis,” turpināja Francisks. Viņš norādīja, ka krustā sistais Cilvēka Dēls ir patiesais Lieldienu Jērs, kas liek iziet no grēka verdzības un atbalsta gājumu uz apsolīto zemi. Euharistija ir Viņa miesas sakraments, kas ir dota, lai dzīvotu pasaulē. Kas pārtiek no šī ēdiena, paliek Jēzū un dzīvo Viņam. Līdzināties Jēzum, nozīmē būt Viņā, kļūt par Dieva Dēla bērniem.

Euharistijā Jēzus, gluži tāpat kā Emmausas mācekļiem, nostājas mums, svētceļniekiem vēsturē, līdzās, lai vairotu mūsos ticību, cerību un mīlestību, lai mūs mierinātu pārbaudījumos, lai atbalstītu mūs mūsu darbā taisnības un miera labā. Šī Dieva Dēla solidārā klātbūtne ir visur – pilsētās un laukos, pasaules ziemeļos un dienvidos, zemēs ar kristīgo tradīciju un tajās, kur evaņģelizācija notiek pirmoreiz. Euharistijā Viņš dāvā sevi kā garīgo spēku, lai mums palīdzētu praksē ieviest savu bausli – mīlēt tāpat kā Viņš mīlēja, veidojot pretimnākošas un atvērtas kopienas priekš visiem, jo īpaši visvājākajiem, nabadzīgākajiem un trūcīgajiem.

Pārtikt no Jēzus Euharistijā nozīmē arī ar uzticību paļauties uz Viņu un ļaut Viņam sevi vadīt. Runa ir par Jēzus pieņemšanu sava “es” vietā. Šādā veidā beznosacījumu mīlestība, kas saņemta no Jēzus Euharistiskajā Komūnijā, caur Svētā Gara darbību vairo Dieva mīlestību uz brāļiem un māsām, ko satiekam mūsu gājumā ik dienas. Kristus miesas paēdināti, mēs vienmēr aizvien konkrētāk kļūstam Kristus mistiskā miesa. Par to mums atgādina apustulis Pāvils: “Vai svētības biķeris, ko svētījam, nav savienošanās ar Kristus asinīm? Un maize, ko laužam, vai tā nav kopība ar Kunga miesu? Kā viena maize, tā mēs, daudzējie, esam viena miesa, visi, kas ir šīs maizes līdzdalībnieki” (1 Kor 10,16-17).

Pāvests lūdzās, lai Jaunava Marija, kas vienmēr ir bijusi vienota ar Jēzu, dzīvības maizi, palīdz mums atklāt Euharistijas skaistumu, lai mēs dzīvotu savienībā ar Dievu un ar brāļiem.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, ka 20. jūnijā tiks atzīmēta ANO izsludinātā Pasaules bēgļu diena. Tās temats ir “Kopā ar bēgļiem. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir jānostājas bēgļu pusē”. Francisks norādīja, ka konkrēta uzmanība tiek veltīta sievietēm, vīriešiem un bērniem, kas bēg no konfliktiem, vardarbības un vajāšanām. Svētais tēvs aicināja lūgšanās pieminēt tos, kas ir zaudējuši dzīvību jūrā, kā arī necilvēcīgos ceļojumos zemes virsū. Lai viņu sāpju un cerības stāsti pārvērstos par brālīgas tikšanās un patiesas savstarpējas iepazīšanas iespēju. “Personīga tikšanās ar bēgļiem patiešām izklīdina bailes un aplamas ideoloģijas, un kļūst par cilvēciskas izaugsmes faktoru, kas paver telpu atvērtības jūtām un tiltu celtniecībai,” teica pāvests.

Svētais tēvs izteica savu garīgo tuvību portugāļu tautai sakarā ar ugunsgrēkiem, kas plosās Pedrogao Grande apgabala mežos,prasot daudzus upurus un ievainotos. “Lūgsimies klusumā!” aicināja Francisks.

Pāvests sveica arī visus Romas iedzīvotājus un viesus gan no Itālijas, gan ārzemēm, to skaitā no tālajām Šeišeļu salām, no Brazīlijas, Spānijas. Īpašu sveicienu Francisks adresēja Centrālāfrikas Republikas un Apvienoto Nāciju organizācijas pārstāvjiem, kas šais dienās Romā tiekas Svētā Ēģīdija kopienas rīkotās pārrunās. Pāvests atcerējās savu vizīti Centrālāfrikā 2015. gadā un novēlēja, lai ar Dieva palīdzību un visu šīs valsts iedzīvotāju labo gribu, notiktu izlīgšanas process, kas ir attīstībai nepieciešamais apstāklis.

I. Šteinerte/VR

19/06/2017 15:18