Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Vatikāns \ Dokumenti

Pāvesta vēstījums Latīņamerikas valstu parlamenta sesijas dalībniekiem

- AP

13/06/2017 16:48

Pāvests ir nosūtījis vēstījumu Latīņamerikas  un Karību valstu parlamenta sesijas dalībniekiem, kas apspriež ar migrāciju saistītus jautājumus. “Apsveicu ar šo iniciatīvu, kuras mērķis ir palīdzēt nodrošināt cienīgu dzīvi visiem, kuriem, neraugoties uz to, ka ir dzimtene, nākas raudāt, jo savās zemēs tie nespēj rast pieņemamus drošības un izdzīvošanas apstākļus un ir spiesti emigrēt,” raksta pāvests. Vēstījumā viņš izceļ trīs vārdus – realitāte, dialogs un saistības. Pirmkārt, realitāte. Ir svarīgi zināt, kāpēc notiek migrācija. Pāvests atzīmē, ka tas prasa ne tikai šīs situācijas analīzi pie rūpīgu “studiju galda”, bet arī kontaktu izveidošanu ar cilvēkiem, proti, ar konkrētām sejām. Aiz katra migranta slēpjas cilvēciska būtne ar savu vēsturi, kultūru un ideāliem. Attiecības ar konkrētiem cilvēkiem palīdz saprast dziļās brūces, ko viņi nes sev līdzi.

Francisks pauž pārliecību, ka šī tikšanās palīdzēs sniegt faktiskas atbildes migrantu un viņu uzņēmējvalstu labā, un tai pašā laikā nodrošinās, ka vienošanās un drošības mēri tiks izpētīti tiešas pieredzes gaismā. Pāvests kārtējo reizi sava pontifikāta laikā aicina centrā likt cilvēka personu. Cilvēks nav nedz skaitlis, nedz abstrakta vienība, bet gan brālis un māsa, kuriem ir nepieciešams izjust mūsu palīdzību un draudzīgi pasniegtu roku.

Kā nākamo svarīgo punktu Francisks izceļ dialogu. “Nav iespējams strādāt izolēti,” viņš uzsver un paskaidro, ka vienota sadarbība ir nepieciešama, lai izstrādātu efektīvas un taisnīgas sratēģijas migrantu uzņemšanā. Vietējām valdībām un arī starptautiskajai kopienai ir jāsniedz visi nepieciešamie elementi, lai tās varētu īstenot labākās vienošanās, kas izstrādātas un pieņemtas daudzu cilvēku labā, jo īpaši to, kuri cieš mūsu planētas visievainojamākajās vietās. Tas notiek arī dažos Latīņamerikas un Karību reģionos. “Dialogs ir būtisks, lai veicinātu solidaritāti ar tiem, kam ir atņemtas fundamentālās cilvēka tiesības un lai panāktu lielāku atvērtību, pieņemot tos, kas bēg no dramatiskajām un necilvēciaskajām situācijām,” raksta pāvests.

Visbeidzot, Francisks izceļ saistības starp visām pusēm. Viņš aicina neapstāties pie notikumu analīzes un ideju apspriešanas, bet sniegt konkrētus problēmu risinājumus. Svētais tēvs norāda, ka ir jānosprauž vidēja un ilgtermiņa mērķi. Tie ir nepieciešami, lai noteiktu prioritātes reģionā, ieskaitot arī nākotnes skatījumu, piemēram, migrantu integrāciju zemēs, kuras tos uzņem, kā arī palīdzību tām zemēm, no kurām tie izceļo. Pie tam, pāvests aicina ievērot arī neatliekamos uzdevumus, tādus kā mazgadīgo tiesību nodrošināšana. “Visiem bērniem ir tiesības spēlēties... ir tiesības būt bērniem,” atgādina pāvests. Viņš atjauno aicinājumu apstādināt cilvēktirdzniecību.

Vēstījuma noslēgumā Latīņamerikas un Karību valstu parlamenta sesijas dalībniekiem Svētais tēvs atzīst, ka šis darbs ir ļoti plašs un prasa lielu ieguldījumu. Tam ir nepieciešami labas gribas cilvēki, kas ar savu konkrēto devumu var sniegt atbildi uz “kliedzienu”, kas paceļas no migranta sirds. Francisks aicina nacionālās valdības uzņemties atbildību pret tiem, kas dzīvo to teritorijā, kā arī Baznīcu, lai tā caur savām vietējām un reģionālajām organizācijām sniedz atbildi uz šo brūci, kuru sevī nes daudzi mūsu brāļi un māsas.

I. Šteinerte/VR

13/06/2017 16:48