Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Kristus liecinieks ir "gaisma" un "sāls"

13/06/2017 15:05

“Jā”, “sāls” un “gaisma” – tie ir trīs būtiski vārdi no Evaņģēlija, kuriem Francisks pievērsās 13. jūnija rīta Svētās Mises homīlijā. Dievkalpojumā piedalījās arī pāvesta konsultantu padomes kardināli. Svētais tēvs aicināja visus kristiešus meklēt nevis “mākslīgu nodrošinājumu”, bet uzticēties Svētajam Garam.

Evaņģēlija vēsts ir “izšķiroša” – sacīja pāvests. Tai nav šīs “jā” un “nē” pieskaņas, kas beigu beigās ved pie “mākslīgās drošības” meklēšanas, kā tas ir, piemēram, kazuistikas gadījumā. Minētie trīs vārdi norāda uz Evaņģēlija lielo spēku, kas aicina mūs liecināt par Kristu un ar savu dzīvi pagodināt Dievu. “Jā” vārds ir visu Dieva apsolījumu un visa Jēzus teiktā sintēze. Jēzū piepildās viss, ko Dievs bija apsolījis. Tāpēc Viņš ir Atklāsmes pilnība. Jēzū nav neviena “nē”, Viņā ir tikai “jā”. Šinī “jā” esam iesaistīti arī mēs, jo Dievs mūs ir apzīmogojis ar sava Gara “ķīlu”. Mēs esam saņēmuši Gara “svaidījumu”. Un tā ir mūsu drošība – uzsvēra Francisks, piebilstot, ka Svētais Gars mums palīdzēs pateikt galīgo “jā”. Viņš vedīs mūs uz pilnību un palīdzēs mums kļūt par sāli un gaismu, tas ir, būt lieciniekiem. Svētais tēvs atgādināja, ka gaisma ir domāta apgaismošanai. Tas, kurš to slēpj, sniedz pretēju liecību. Viņš slēpjas aiz mazliet “jā” un mazliet “nē”. Kungs ir mācījis, ka mūsu runai ir jābūt “jā”, “jā”, “nē”, “nē”.

Svētais tēvs turpināja: “Ielikt savu drošību Kristū piepildīto apsolījumu pilnībā: Kristū viss ir piepildīts. Liecināt citiem par Kristu. Būt kristietim nozīmē apgaismot un darīt visu iespējamo, lai ne vēstījums, ne cilvēki nesamaitātos, tātad, būt par sāli. Ja gaisma tiek slēpta un sāls zaudē savu garšu, tad vāja kļūst arī liecība. Un tas notiek tad, kad es nepieņemu “svaidīšanu”, nepieņemu šo Svētā Gara “zīmogu”, Viņa “ķīlu”. Tas notiek tad, ja es nepieņemu šo “jā” Jēzū Kristū.

Kristietības piedāvājums ir vienkāršs, taču ļoti izšķirīgs un skaists, un dāvā mums cerību – norādīja pāvests. Uzrunā viņš aicināja uzdot sev jautājumu: Vai es esmu citiem gaisma? Vai es esmu citiem sāls? Vai es esmu sāls, kas piešķir dzīvei garšu un pasargā no samaitāšanās? Vai es cieši turos pie Kristus? Vai jūtos Viņa Gara “apzīmogots”? Francisks piebilda, ka tad, kad cilvēks ir gaismas pilns, kad godina Dievu, viņš ir gaišs, saulains. Viņā atspīd paša Dieva spožums. Līdz ar to, viņa gaisma atspīd arī cilvēku priekšā un tie redz viņa labos darbus un var godināt Tēvu, kas ir debesīs. Lūk, kristīgās dzīves aicinājums ir Dieva godināšana – norādīja pāvests.

J. Evertovskis / VR

13/06/2017 15:05