Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Namībija: Pasaules Luterāņu federācija pieņem virkni lēmumu

Jaunais Pasaules Luterāņu federācijas vadītājs, arhibīskaps Musa Panti Filibuss - AP

12/06/2017 15:39

Maija pirmajā pusē Vindhoekā, Namībijā, norisinājās Pasaules Luterāņu federācijas 12. asambleja. Tā bija veltīta tematam “Dieva žēlastības atbrīvoti”.  Saietā piedalījās 324 delegāti, kas pārstāvēja 98 pasaules valstis. Klāt bija arī daudzi viesi, kas ar savu klātbūtni vēlreiz apliecināja, ka luterāņi ir iesaistīti redzamas vienotības celtniecībā Baznīcā.

Dienās, kas tika pavadītas saules pielietajā Namībijas galvaspilsētā, delegāti kopā lūdzās, diskutēja, balsoja par jaunu Pasaules Luterāņu federācijas prezidentu, dalījās vietējo kopienu pieredzē, kurā netrūkst arī vajāšanu un moceklības, un pateicās Kungam par dāvanām, ko saņēmuši kristieši XXI gadu simtenī. Par Pasaules Luterāņu federācijas jauno prezidentu tika ievēlēts nigēriešu arhibīskaps Musa Panti Filibuss.

Viena no apspriestākajām tēmām tikšanās reizē bija atmiņas samierināšana – arī tāpēc, ka sanāksme norisinājās Namībijā, nācijā, kas joprojām atceras vācu piekopto vardarbību koloniālās okupācijas laikā. Jāpiebilst, ka šai ziņā notiek izlīgšanas process starp Vāciju un Namībiju. Apņēmība veikt dialogu tika izteikta arī jaunu tiltu celtniecības perspektīvā ar islāma pasauli. Tika izteikts gandarījums par sadarbību ar islāma palīdzības organizāciju “Islamic Relief Worldwide”. Sadarbība paver jaunu ceļu attiecībās starp luterāņiem un musulmaņiem, un veicina pieņemšanas kultūru.

Pestīšana, cilvēks, radītais – tie bija vieni no nozīmīgākajiem jautājumiem pasaules līmeņa luterāņu saietā. Īpaši tika izcelta pestīšanas beznosacījumu dāvana, kas ir kopēja kristīgajā ekumenismā.

Pasaules Luterāņu federācijas galotņu tikšanās reizē tika uzsvērts, ka ir jāatsakās no visām ticības “komercializācijas” formām un jānosoda vardarbība un atstumšana. Tika runāts par sieviešu ordināciju, iesakot vietējām Baznīcām – federācijas loceklēm, kuras vēl neordinē sievietes, pārdomāt šo jautājumu. Uzmanība tika pievērsta aizvien aktīvākai sieviešu klātbūtnei Baznīcā. Šodien 119 luterāņu kopienās pasaulē darbojas mācītājas sievietes. Arī saieta atklāšanas cermonijā sprediķi bija uzticēts teikt mācītājai no Krievijas Elenai Bondarenko, bet noslēgumā mācītājai no ASV Lidijai Posseltai.

Plašā uzmanības lokā bija jautājums par radītā aizsardzību. Ticīgie tika aicināti atteikties no kārdinājuma rīkoties kā radītā kungiem, kuriem viss ir atļauts. Tā vietā izskanēja ierosinājums dzīvot Dieva radītajā pasaulē kā pazemīgiem, atbildīgiem kalpiem,  kuri domā par rītdienu un par kopējo labumu.

Pasaules Luterāņu federācijas 12. asamblejas gala vēstījumā ir ietverta ideja, ka tieši tāpēc, ka kristieši ir Dieva žēlastības atbrīvoti, viņi ir aicināti sludināt “mīlestību, ko līdz malām pilda prieks” un kalpot tuvākajam, ik dienas veidojot otra pieņemšanas kultūru.

I. Šteinerte/VR

12/06/2017 15:39