Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Pāvests aicina Ahiaras diecēzes priesterus Nigērijā paklausīt bīskapam

Nigērijas Baznīcas delegācijas vizīte Vatikānā

10/06/2017 18:43

Francisks izsaka sāpes un sarūgtinājumu par to, ka pirms vairākiem gadiem nominētais Ahiaras bīskaps Nigērijā Okpaleke joprojām netiek atzīts. Aizvadītajā ceturtdienā, vizītē Vatikānā pieņemot Ahiaras diecēzes delegāciju, pāvests katram priesterim lika izrādīt bīskapam paklausību, pretējā gadījumā draudot ar suspensiju “a divinis”. “Tas, kurš pretojas bīskapa Okpalekes amata pienākumu uzsākšanai, vēlas sagraut Baznīcu un izdara nāvīgu grēku,” sacīja Francisks.

“Baznīca Ahiarā jau vairākus gadus atrodas atraitnes stāvoklī, jo liedz darboties bīskapam,” tie ir Svētā tēva vārdi delegācijai, ko vadīja Abudžas arhibīskaps un Ahiaras apustuliskais administrators, kardināls Onaijekans un Nigērijas Bīskapu konferences prezidents Kaigama, kā arī pats Ahiaras bīskaps Okpaleke.

Pāvests cildināja bīskapa Okpalekes pacietību un atzinās, ka viņam ir bijusi doma diecēzi likvidēt, taču viņš apzinājies, ka Baznīca ir māte un tā nevar atstāt savus bērnus. Pāvests izteica sarūgtinājumu par priesteriem, kas pakļaujas manipulācijām, iespējams arī no ārvalstīm.

“Tas, kurš apvaino Baznīcu, izdara nāvīgu grēku,” atgādināja Francisks. Tāpēc viņš aicina visus Ahiaras diecēzes priesterus, gan tos, kas rezidē uz vietas, gan tos, kas atrodas ārzemēs, nākamo 30 dienu laikā lūgt rakstisku piedošanu pāvestam. Pretējā gadījumā viņi tiks suspendēti. Pāvests atgādina, ka katram priesterim ir jāraksta individuāli un jāizrāda “pilnīga paklausība” Pētera pēctecim. Vēstulē ir jābūt izteiktai gatavībai pieņemt nominēto bīskapu.

Francisks apzinās, ka viņš var likties “ļoti stingrs”, vienlaikus atzīmējot, ka ticīgie izjūt skandālu, taču Jēzus ir teicis, ka tam, kurš šādi apgrēkojas, ir jārēķinās ar sekām. “Iespējams,” teica pāvests, “ka kāds ir manipulēts, pilnīgi neapzinoties, ka ir nesis ievainojumu ekleziālajai kopībai”.

I. Šteinerte/VR

10/06/2017 18:43