Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Kristietim jāsargājas no liekulības

06/06/2017 13:57

Jēzum ir svešs liekulīgs izteiksmes veids, un no liekulības jāturas pa gabalu arī kristiešiem, jo ar to varam nogalināt veselu kopienu – sacīja pāvests rīta Svētajā Misē. Viņš uzsvēra, ka kristietim jābūt patiesam.

Vārdu “liekuļi” Jēzus lieto ne reizi vien, vēršoties pie farizejiem un likuma zinātājiem. Viņi ir liekuļi, jo saka vienu, bet dara citu. Viņi runā, tiesā citus. Viņi domā vienu, bet cilvēkiem izrāda kaut ko citu. Francisks atgādināja, ka kristietis nevar būt liekulis. Liekulis, patiesībā, nav nekāds kristietis. Reizē viņš ir pielīdējs. Farizeji bija pielīdēji. Pielīst nozīmē neteikt patiesību, pārspīlēt, kādu pārspīlēti slavēt, lai izpatiktu, “plātīties”. Svētais tēvs paskaidroja, ka pielīšana sākas ar sliktu nodomu. To parāda arī šodienas Evaņģēlija lasījums (sal. Mk 12, 13-17). Farizeji pārbauda Jēzu. Viņi sāk ar pielīšanu, lai pēc tam izliktu Viņam lamatas. “Vai drīkst maksāt ķeizaram nodokli vai ne? – viņi jautā.

Liekulim ir šī dubultā seja – turpināja pāvests. Tomēr Jēzus, saskatot Rakstu zinātāju liekulību, tiem skaidri saka: “Kāpēc jūs mani kārdināt? Atnesiet man denāriju, lai es redzu!” Jēzus pieeja ir reālistiska pieeja. Atbildot farizejiem un ideologiem, Viņš izmanto īstas lietas. Viņš atklāj patiesību. Tāpēc prasa, lai tie viņam atnestu denāriju, un tādā veidā parāda, kā ir īstenībā. “Atdodiet ķeizaram, kas ir ķeizara (un īstenība bija tā, ka uz monētas bija attēlots ķeizara attēls) un Dievam, kas ir Dieva”.

Turpinot homīliju, Francisks norādīja, ka runāt vai rīkoties liekulīgi nozīmē maldināt. Tā Paradīzes dārzā rīkojās čūska pret Ievu. Tā sāka ar pielīšanu, lai pēc tam iznīcinātu. Ja kādā kopienā ir liekuļi, tad tās ir lielas briesmas – atzina pāvests ar sarūgtinājumu. Kungs Jēzus ir teicis, ka mūsu runai ir jābūt “jā”, “jā”, “nē”, “nē”. Liekuļi nodara ļaunu Baznīcai. Viņi saldi runā, bet nežēlīgi tiesā citus. Liekulība ir grēks, kas nogalina. Tāpēc esam aicināti lūgties, lai Kungs mūs sargā no šī netikuma: “Kungs, palīdzi man nekad nebūt liekulim! Lai es protu pateikt patiesību! Ja es to nevaru teikt, tad labāk paklusēt, bet nekad, nekad neliekuļot”.

J. Evertovskis / VR

06/06/2017 13:57