Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Ukraina: Kijevā notika kardināla Ļubomira Husara bēres

Ticīgie atvadās no kardināla Ļubomira Husara - EPA

05/06/2017 17:10

5. jūnijā Kristus Augšāmcelšanās katedrāles kriptā Kijevā tika guldītas mūžībā aizgājušā kardināla Ļubomira Husara miesas. Viņš bija “tēvs un garīgais vadītājs visai Ukrainas grieķu-katoļu kopienai,” nekrologā raksta pāvests Francisks. Vēstulē, kas adresēta pašreizējam Kijevas-Haličas arhibīskapam Svjatoslavam Ševčukam, Svētais tēvs atzīmē, ka aizgājējs ir parūpējies, lai Ukrainas grieķu-katoļu kopienai tiktu atgrieztas ne tikai ekleziālās struktūras. Vēl lielāks ir viņa nopelns par to, ka kopienas piederīgajiem ir atgriezts prieks par savu vēsturi, kas ir balstīta uz ticību par spīti jebkādām ciešanām.

“Ārkārtēji lielais skaits cilvēku, kas šais dienās nāca atvadīties no kardināla Husara, daiļrunīgi liecina par to, kas viņš ir bijis, proti, viena no visvairāk cienītajām morālajām autoritātēm ukraiņu tautas vidū,” raksta pāvests. Viņš atzīmē, ka atnākot vecumam un slimībai, Baznīcas augstā gana klātbūtne tautā mainīja savu stilu, taču tā kļuva vēl intensīvāka un bagātāka, jo kardinālam Husaram savas zemes dzīvē bija gudrības skolotāja loma.

Nekrologa turpinājumā pāvests raksta: “Viņa runas veids bija vienkāršs, visiem saprotams un tai pašā laikā ļoti dziļš. Viņa gudrība balstījās uz Evaņģēliju, tā bija Dieva Vārda maize, ko viņš lauza visvienkāršākajiem ļaudīm, tiem, kas visvairāk cieš, tiem, kas tiecās pēc savas cieņas respekta. Viņa aicinājumi bija maigi un tai pašā laikā ļoti prasīgi. Par visiem viņš nemitīgi lūdzās, jūtot, ka tas ir viņa pienākums. Un daudzi jutās viņa pārstāvēti un mierināti – gan ticīgie, gan neticīgie, gan arī citu konfesiju piederīgie. Visi juta, ka runā kristietis, ukrainis, kas mīl savu identitāti, kas vienmēr ir pilns cerības, atvērts Dieva nākotnei. Viņam bija kas sakāms katram, cilvēkus viņš uztvēra ar savas lielās cilvēcības siltumu un ar savu ārkārtējo laipnību. Īpaši viņam patika runāt ar jauniešiem, ar kuriem viņam piemita ārkārtēja komunicēšanās prasme un kas pie viņa nāca lielā skaitā.”

Būdams pateicīgs par kardināla Ļubomira Husara vienreizējo reliģisko un sociālo klātbūtni Ukrainas vēsturē, pāvests Francisks aicina ticīgos būt uzticīgiem nemitīgajai dievišķās Providences mācībai.

I. Šteinerte/VR

05/06/2017 17:10