Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Francisks pasludina lūgšanai un pārdomām par misijām veltītu mēnesi

03/06/2017 17:21

Lai Baznīca varētu auglīgi sludināt Evaņģēliju, viņai pašai jābūt no jauna evaņģelizētai – sacīja pāvests, sestdien, 3. jūnijā, tiekoties ar Pontifikālo Misiju darbu apvienības rīkotās sanāksmes 170 dalībniekiem. Viņš pastāstīja, ka tādēļ grib, lai visa Baznīca velta īpašu laiku lūgšanai un pārdomām par “missio ad gentes”. Francisks nolēma veltīt šim mērķim 2019. gada oktobri, jo tad apritēs 100 gadi kopš publicēta pāvesta Benedikta XV apustuliskā vēstule “Maximum illud”, kas ir veltīta Baznīcas misijai.

Šajā svarīgajā dokumentā Franciska priekšgājējs atgādina, cik ļoti ir nepieciešams, lai ticīgie dzīvotu svētu dzīvi, jo no tā būs atkarīgs pastorālā darba auglīgums. Tāpēc vēstulē tiek izteikts aicinājums aizvien ciešākām saitēm vienoties ar Kristu un sludināt Evaņģēliju ar aizvien lielāku dedzību un prieku, mīlot un visiem izrādot žēlsirdību. “Tam, kurš sludina Dievu, jābūt Dieva cilvēkam”, raksta Benedikts XV.

Minētā apvienība sniedz Baznīcām garīgo un materiālo atbalstu. Francisks novēlēja, lai, pateicoties šim atbalstam, Baznīcas aizvien vairāk balstītos uz Evaņģēlija un lai visi ticīgie iesaistītos misijā, tas ir, pavērtu katram cilvēkam ceļu uz Dieva mīlestību, īpaši tiem, kuriem ir visvairāk vajadzīga Viņa žēlsirdība.

Lūgšanām un pārdomām par misijām veltītais mēnesis kalpos tam, lai mēs atdzimtu Baznīcas ticībā – paskaidroja pāvests. Tas būs īpašs žēlastības laiks, kas paredzēts tam, lai, pateicoties lūgšanai, daudzo svēto un mocekļu liecībai, bibliskām un teoloģiskām pārdomām, katehēzei un žēlsirdības darbiem, tiktu evaņģelizēta vispirms pati Baznīca, lai tā, atgriezusies pie sākotnējās dedzības un mīlestības pret Kungu Jēzu, varētu ticami un efektīvi evaņģelizēt pasauli.

J. Evertovskis / VR

03/06/2017 17:21