Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Jaunie priesteri – Baznīcas lielā bagātība

01/06/2017 15:52

Jauno priesteru loma – šādam jautājumam plaši pievērsās Francisks, 1. jūnijā pieņemot audiencē Klēra kongregācijas rīkotās tikšanās dalībniekus. Pāvests atzina, ka pirmie soļi pēc ordinācijas, protams, nav viegli. Jaunais priesteris izjūt atbildības nastu, tomēr tai nevajadzētu mazināt viņa entuziasmu, ķeroties īstenot pirmos pastorālos plānus. Jaunie priesteri ir Baznīcas lielā bagātība – uzsvēra Svētais tēvs. Neskatoties uz saviem ierobežojumiem, viņi ir svarīgs tās resurss. Viņi pārstāv Baznīcas jauniešus un ir Dieva aicināti un izvēlēti būt par rezignācijas un cerības zaudēšanas pretindi mūsdienu sabiedrībai. Lai pasargātu jaunos priesterus no roku nolaišanas, bīskapiem jāprot viņus iedrošināt un jāatrod viņiem gudrus un pieredzējušus vecākus priesterus.

Uzrunā pāvests uzsvēra, ka jauno priesteru dinamismam un entuziasmam jāiet roku rokā ar lūgšanu. Viņiem jābūt nenogurstošiem lūgšanā, lai būtu īsti “cilvēku zvejnieki”. Lai kalpošanā būtu panākumi, viņiem ir vienmēr jālūdzas. Semināra gados tas bija viegli, jo katru dienu bija speciāli paredzēts laiks lūgšanām. Darbojoties jau kā priesterim un esot ierautam pastorālo pienākumu virpulī, jau ir grūtāk visu labi noorganizēt un paspēt visu izdarīt. Tomēr ir ļoti svarīgi ievērot līdzsvaru starp lūgšanu, darbu un atpūtu, jo tikai tad priesteris spēs tikt galā ar pastorālajām grūtībām. Francisks uzsvērta, ka viņam katru dienu ir jāapstājas, jāieklausās Dieva Vārdā un jāpavada laiks Tabernākula priekšā. Dažs varbūt aizbildināsies, ka, lai kā censtos, tomēr aizmieg Vissvētākā Sakramenta priekšā. “Iemiedz arī, lai taču Kungs ņem par labu!”, sacīja pāvests. “Galvenais, esi tur, atrodies Viņa priekšā!”.

Tā kā viņi ir jauni, tad tiem liela loma pienākas jauniešu vidū. Mūsdienās, pieejot, protams, tam ar gudrību, liela nozīme ir jauno priesteru aktivitātei digitālajā pasaulē. Viņiem ir iespēja “satikties” ar citiem cilvēkiem, sevišķi, saviem vienaudžiem un iepazīt viņu dzīves stāstus dažādos sociālajos tīklos. Jaunajiem priesteriem jāliek lietā savas radošās spējas un jaunības laiks, lai dalītos ar citiem jauniešiem, ieklausītos viņos un būtu viņiem līdzās. Jauniešiem nav vajadzīgs “profesionālis sakrālajās lietās”, bet gan kāds, kurš attiektos pret viņiem ar cieņu un no visas sirds iestātos viņu labā – uzsvēra pāvests.

J. Evertovskis / VR

01/06/2017 15:52