Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Vai mana sirds nav nejūtīga Svētā Gara pamudinājumiem?

29/05/2017 14:23

Pirms pieņemt lēmumus, mums vajadzētu iemācīties ieklausīties Svētajā Garā – sacīja pāvests pirmdienas rīta Svētajā Misē. Ja mēs neprotam paraudzīties uz notiekošo “kritiski” un izšķirt lietas, tad ticība kļūst par ideoloģiju.

Tuvojoties Vasarsvētkiem, Francisks homīlijā kārtējo reizi pievērsās Svētajam Garam, kurš mūs iedvesmo un uzrunā mūsu sirdi. Šajā laikā visi esam aicināti lūgties, lai nāk Svētais Gars mūsu sirdīs, draudzēs un kopienās. Svētais Gars ir Tēva dāvana. Svētie Raksti liecina, ka daudzi cilvēki (Nikodēms, samariešu sieviete, grēciniece u.c.) tuvojas Jēzum, tieši pateicoties Gara pamudinājumam. Šajā sakarā pāvests jautāja, kādu vietu Svētais Gars ieņem mūsu dzīvē?

Vai es protu Viņu klausīties? Vai lūdzu Viņa gaismu pirms pieņemt kādu lēmumu, kaut ko teikt vai darīt? Varbūt mana sirds ir nejūtīga? Ja mēs veiktu “garīgo elektrokardiogrammu”, tad rezultāts būtu lineārs. Mēs atklātu, ka dažas sirdis ir nejūtīgas. Tādi bija Likuma zinātāji, par kuriem tiek runāts Evaņģēlijā. Viņi ticēja Dievam, zināja visus baušļus, bet viņu sirds bija aizvērta, nejūtīga. Viņi neļāvās “nemieram”.

Tāpēc Francisks aicināja ieklausīties Svētajā Garā, ļaut, lai Viņš ienes mūsu sirdī zināmu nemieru, aicināja sekot Viņa pamudinājumiem. Kāds varētu iebilst, ka tas ir sentimentālisms. Tā arī varētu būt, bet ja mēs ejam pa pareizo ceļu, tad tas nebūs vis sentimentālisms. Ja es jūtu, ka gribu darīt to un to, piemēram, apmeklēt slimo, mainīt savu dzīvi utt., tad man ir jāseko savas sirds dziļākajiem pamudinājumiem, kas ir Svētā Gara pamudinājumi uz labo. Man jāpieņem lēmums. Ja kāds neko savā sirdī nejūt, nesaprot, kas vispār notiek, neprot izšķirties, tad viņa ticība ir atsalusi. Tā ir nevis ticība, bet ideoloģija.

Tātad, mums vajadzētu sev pajautāt: Vai es lūdzos, lai Svētais Gars mani vada pa pareizo dzīves ceļu? Vai es lūdzos, lai Viņš man palīdz atšķirt labo no tā, kas ir mazāk labs? Labo no ļaunā var atšķirt ļoti ātri, bet pastāv vēl arī apslēptais ļaunums, un to saskatīt ir grūtāk. Vai es lūdzu šo žēlastību? “Šo jautājumu šodien es gribētu iesēt jūsu sirdī”, piebilda Svētais tēvs, norādot, ka nepietiek tikai ar sava prāta aprēķiniem, bet ir vajadzīga arī Svētā Gara gaisma un palīdzība. Tāpēc lūgsim žēlastību prast sadzirdēt, ko Svētais Gars saka katram no mums, mūsu Baznīcai, mūsu kopienai, draudzei un ģimenei – viņš mudināja.

J. Evertovskis / VR

29/05/2017 14:23