Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests Ēģiptē: vizīte Koptu pareizticīgo patriarhātā

Pāvests Francisks un Koptu Pareizticīgo patriarhs Tavadross II - ANSA

29/04/2017 15:41

 “Kungs Jēzu, svētī manu brāli Tavadrosu II un svētī visus brāļus bīskapus, kas šeit atrodas. Svētī visus brāļus kristiešus. Vadi mūs pa žēlsirdības ceļu, pa kopīgas sadarbības ceļu pie kopīga Euharistijas galda,” ar šādiem vārdiem pāvests lūdzās, apmeklējot koptu pareizticīgo patriarhāta mītni Kairas vecpilsētā. 28. aprīļa vakarā Francisks bija ieradies pieklājības vizītē pie patriarha Tavadrosa II. Patriarhs, uzrunājot pāvestu, šo apmeklējumu novērtēja kā “jaunu soli uz mīlestības un brālīguma ceļa starp tautām.” “Jūs esat viens no miera simboliem pasaulē, ko plosa konflikti un kari, pasaulē, kas ilgojas pēc patiesa devuma miera un mīlestības izplatīšanā, un vardarbības un eskstrēmisma novēršanā,” sacīja patriarhs Tavadross II. Visas koptu kopienas vārdā viņš pateicās Katoliskajai Baznīcai par to, ko tā dara kultūras jomā, īpaši pieminēdams Kristīgo skolu brāļu kongregācijas, kā arī jezuītu, dominikāņu un Vissvētās Sirds kongregācijas māsu devumu Ēģiptes jauniešu izglītībā, neraugoties uz viņu reliģisko piederību.

Patriarhs Tavadross II sniedza īsu pārskatu par starpkultūru dialogu Ēģiptē, šai ziņā izceļot sultāna Al Kamela devumu un arī pašreizējā valsts prezidenta Abdula Fattaha Al-Sisi centienus. Koptu pareizticīgo kopienas vadītājs izteica sarūgtinājumu par to, ka Ēģiptē, diemžēl, vēl pavisam nesen ir pieredzēts terorisms. Tomēr, tai pašā laikā ir gūta arī ļoti pozitīva pieredze, proti, ēģiptiešu tauta ir apliecinājusi savu saliedētību, nosodot vardarbību un sniedzot mierinājumu un atbalstu tiem, kas cietuši.

Pāvests, uzrunājot patriarhu Tavadrosu II un citus koptu pareizticīgo kopienas pārstāvjus, kas bija pulcējušies patriarhāta mītnē, galveno akcentu lika uz ekumenisma tematu. Viņš izteica pārliecību, ka par šo tikšanos priecājas svētie apustuļi Pēteris un Marks. Marka Evaņģēlija pašā sirdī rodams Pētera ticības apliecinājums: “Tu esi Kristus!”  Francisks uzsvēra, ka par to liecināt ir aicināti arī mūsdienu kristieši. Katoļi  un koptu pareizticīgie vienmēr var runāt kopējā mīlestības valodā.

“Mūsu ekumeniskā gājuma briedumu mistiskā veidā atbalsta “asiņu ekumenisms,” teica pāvests. Viņš atgādināja, ka jau no pirmajiem kristietības gadsimtiem kristieši Ēģiptes zemē ir varonīgi apliecinājuši savu ticību, izvēloties izliet asinis, kad tiem tika prasīts atteikties no Kunga. Par to liecina arī Koptu Baznīcas martiroloģijs. “Jūsu liecības stiprināti, pretosimies vardarbībai, sludinot un sējot labo, liekot pieaugt saskaņai un uzturot vienotības garu, lūdzoties, lai daudzie upuri paver ceļu pilnīgas vienotības nākotnei mūsu starpā un mieram priekš visiem,” teica Ēģiptes zemes viesis.

Patriarhs Tavadross II un pāvests Francisks tikšanās laikā parakstīja kopēju deklarāciju, kurā atzīmēts, ka draudzības un brālīguma saites, kas pastāv starp Koptu pareizticīgo un Katolisko Baznīcu, iesniedzas pirmajos kristietības gadsimtos, kad pastāvēja pilnīga vienotība starp kristiešiem. Savukārt, pirms 44 gadiem, 1973. gada 10. maijā, pāvests Pāvils VI un koptu pareizticīgo patriarhs Šenouda III parakstīja deklarāciju, līdz ar kuru abas kopienas uzsāka ekumenisko gājumu. 2013. gada 10. maijā pašreizējais patriarhs Tavadross II bija ieradies Vatikānā, kur tikās ar pāvestu Francisku. 2000. Kristietības Jubilejas gadā Ēģiptē kā svētceļnieks ieradās pāvests Jānis Pāvils II un ceļojuma laikā tikās ar patriarhu Šenoudu III.

“Mēs izsakām apņēmību iet viņu pēdās,” teikts vakar, 28. aprīlī parakstītajā deklarācijā. Pāvests Francisks un patriarhs Tavadross II lūdz Dievu piešķirt tiem spēku, kas kalpotu par kopības un mīlestības avotu. “Šī mīlestība savu dziļāko izteiksmi rod kopīgā lūgšanā,” turpina deklarācijas autori, atzīmējot, ka tad, kad kristieši lūdzas kopā, tie apzinās, kas tos vieno, un ka tas, kas vieno, pārspēj to, kas šķir.

Ejot pretim tai Dieva svētītajai dienai, kad beidzot varēs vienoties kopīgā Euharistijas mielastā, Koptu pareizticīgo un Katoliskās Baznīcas gani atzīmē, ka abu konfesiju kristieši var sadarboties daudzās jomās, liecināt par fundamentālajām vērtībām, tādām, kā cilvēka dzīvības svētums un cieņa, laulības un ģimenes sakrālais raksturs un respekts pret visu radīto, ko cilvēkiem ir uzticējis Dievs.

“Daudzo mūsdienu izaicinājumu, to skaitā sekularizācijas un vienaldzības globalizācijas priekšā esam aicināti sniegt kopīgu atbildi, kas balstās uz Evaņģēlija vērtībām un mūsu respektīvo tradīciju dārgumiem,” rakstīts deklarācijā. Šai sakarā pāvests Francisks un patriarhs Tavadross II iesaka pamatīgāk iepazīties ar Austrumu un Rietumu Baznīcas tēvu atstāto garīgo mantojumu un veicināt auglīgu apmaiņu pastorālajā dzīvē, jo īpaši katehēzē, kā arī savstarpēju garīgo bagātināšanos starp reliģiskajām kopienām.

Deklarācijā uzsvērts, ka visi cilvēki ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības, tāpēc tajā izskan aicinājums veicināt saskanīgu un mierīgu sadzīvi starp kristiešiem un musulmaņiem. Dokumenta noslēgumā patriarhs Tavadross II un pāvests Francisks aicina intensificēt lūgšanas par kristiešiem Ēģiptē un visā pasaulē, jo īpaši Tuvajos Austrumos, kur notiek vajāšanas un asinsizliešana.

Pēc tikšanās Koptu pareizticīgo patriarhāta mītnē, pāvests, patriarhs Tavadross II, kā arī citu Ēģiptes kristīgo kopienu pārstāvji procesijā devās uz netālu esošo Svētā Pētera baznīcu (“Al Boutrosyya”). Dievnama atrijā Francisks apstājās pie piemiņas vietas, kurā atgādināts, ka šeit 2016. gada 11. decembrī 22 gadus vecs ēģiptietis, “Islāma valsts” grupējuma piederīgais, nogalināja 29 cilvēkus un 31 ievainoja.

Pēc tikšanās ar koptu pareizticīgajiem, pāvests ieradās Ēģiptes apustuliskās nunciatūras ēkā. Pēc vakariņām viņš svētīja apmēram 300 jauniešus, kas bija ieradušies svētceļojumā no valsts dienvidiem un ziemeļiem, un sapulcējušies laukumā pie nunciatūras.

I. Šteinerte/VR

29/04/2017 15:41