Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Darboties savu brāļu garīgās un materiālās attīstības labā

Audiencē "Papal Foundation" locekļi

27/04/2017 16:17

Ceturtdien, 27. aprīlī, pāvests pieņēma audiencē karitatīvās asociācijas “Papal Foundation” locekļus. Viņš tiem novēlēja, lai, pateicoties svētceļojumam uz Romu, tie stiprināsies savā ticībā un cerībā, kā arī, lai Dievs atbalsta viņu pūliņus Baznīcas misiju labā. Mūsdienu pasaulei, kurā valda varmācība, alkatība un vienaldzība, ir ļoti vajadzīga kristiešu sniegtā liecība. Mums ir jābūt cerības lieciniekiem. Mums jāatklāj pasaulei Dieva mīlestības pestījošais spēks. Minētās asociācijas locekļi rūpējas par cilvēku garīgo un materiālo attīstību visā pasaulē. Svētais tēvs viņiem par to arī pateicās. Noslēgumā atgādināja, ka katrs no mums, būdams Kristus Miesas dzīvais loceklis, ir aicināts veicināt cilvēku vienotību un mieru. Viņš mudināja klātesošos lūgties par nabagu vajadzībām, par siržu atgriešanos, par Evaņģēlija izplatīšanos un par Baznīcas locekļu izaugsmi svētumā un misionārajā dedzībā.

J. Evertovskis / VR

27/04/2017 16:17