Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Zinātne, kultūra un žēlsirdība

Kardināls Tagle: "Mana ģimene sākās ar bērna migrāciju"

Kardināls Antonio Luiss Tagle - RV

26/04/2017 19:03

“Mana ģimene sākās ar bērna migrāciju. Mans vectēvs – mammas tētis piedzima Ķīnā. Viņa mamma bija ļoti nabadzīga un sūtīja savu dēlu līdzi radiniekam, kurš devās peļņā uz Filipīnām. Šeit piedzimu un izaugu es,” par sevi atklāj kardināls Antonio Luiss Tagle. Lieldienu vēstījumu “Caritas Internationalis” prezidents ir veltījis migrācijas tematam. Viņš raksta, ka migrācija cilvēkam dod iespēju izplaukt kā cilvēciskai būtnei. Tā ir izdevība izveidot labāku dzīvi sev un nākamajām paaudzēm. Ja destruktīvie spēki, tādi kā karš un nabadzība sagrauj cilvēcisko un ģimenes dzīvi, migrācija mums parāda cilvēka gara cēlumu. Tāpat kā Kristum krusta ceļā, migrācija cilvēkiem liek pārvarēt fiziskās un mentālās robežas, tā piešķir viņiem papildu spēku un ved viņus caur vientulības un atstumtības tuksnešiem. Taču cilvēki panes šo upuri cēlākas lietas labā.

“Nedrīkstam aizmirst, ka cilvēkiem ir tiesības emigrēt un izvēlēties vietu, kurā tie jūt, ka var attīstīties,” raksta kardināls Tagle. “Taču viņiem ir tiesības arī nedoties emigrācijā, bet dzīvot cieņas pilnu dzīvi savās mājās,” uzsvērts vēstījumā. “Daudzi cilvēki vēlētos palikt mājās un ciematos, kur tie ir izauguši, tāpat kā to noteikti gribētu arī mans vectēvs, taču, kad jūsu mājas ir izpostījis karš, vai arī, kad jūsu dzimtenē jums nav darba un stabilas dzīves, jūs nonākat vissmagākās izvēles priekšā,” atzīmē kardināls Tagle. Viņš nenoliedz, ka tie, kas emigrē, bieži vien parāda arī, ko nozīmē naida, šķelšanās un aizspriedumu sekas, tai pašā laikā aicinot neaizmirst katra cilvēka neaizskaramo cieņu un vērtību.

“Esam aicināti veicināt ne tikai savu ģimeņu un savas zemes, bet globālās cilvēku ģimenes kopējo labumu,” teikts vēstījumā. Tajā lasām, ka daudzi migranti ir atgādinājums par netaisnīgām sistēmām. Tāpat daudzi no viņiem ir klimatisko izmaiņu, vai nabadzības upuri, ko rada zemes resursu nevienlīdzīga sadale.

Starptautiskās Caritas organizācijas prezidents vēstījumā novērtē katra cilvēka, tai skaitā to, kas darbojas viņa vadītās organizācijas sastāvā, rūpes par migrantiem, kurās izpaužas cilvēciskās sirds spēja būt dāsnai, līdzjūtīgai un cēlai. Kardināls izsaka cerību, ka globālā migrācija un bēgļu situācija visu pasauli var vest pie sirdsapziņas izvērtēšanas un vērtību sistēmas pārskatīšanas.

Antonio Luiss Tagle atzīst, ka daudzām zemēm pašām ir savas problēmas un grūtības, un cilvēki tajās varētu iebilst, ka “žēlsirdība sākās savās mājās”, taču ir jāzina arī, ka žēlsirdība tajās nebeidzas un mājas dažreiz ir nepieciešams “paplašināt”. “Migrācija nav fenomens,” uzsver kardināls. “Aiz šī vārda slēpjas dzīvi cilvēki,” viņš atgādina.

 Vēstījums noslēdzas ar aicinājumu ielūkoties migrantam acīs, lai pārvarētu bailes un pretestību. “Cilvēkam ir tendence baidīties no nezināmā, un nezināmo pielīdzināt draudiem. Taču, nonākot saskarsmē ar dzīvu cilvēku, redzam, ka visi esam vienoti cits ar citu. Tāpat kā mācekļi ceļā uz Emmausu, mēs tūlīt nespējam saprast, kas mūs pavada mūsu ceļā. Taču, ja atvērsim acis un sirdis, tad būsim pretimnākošāki pret svešinieku,” Lieldienu vēstījumā iedrošina Starptautiskās Caritas organizācijas vadītājs.

I. Šteinerte/VR

26/04/2017 19:03