Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests Filadelfijā: Stiprināt atbildību par Baznīcas misiju!

Pāvests tiekas ar Filadelfijas bīskapiem un priesteriem - REUTERS

27/09/2015 12:40

26. septembra rītā Francisks, atvadījies no Ņujorkas iedzīvotājiem, ar American Airlines lidmašīnu devās uz Filadelfiju, kas bija viņa vizītes ASV pēdējais posms. Ceļojums ilga nepilnu stundu. Pulksten 9.30 pēc vietējā (plkst. 16.30 pēc Latvijas) laika pāvests ieradās Filadelfijā, lai tiktos ar Pasaules ģimeņu saieta dalībniekiem. Grandiozā pasākuma norises vietas izvēle nav nejaušība. Filadelfija ir Amerikas Savienoto Valstu šūpulis. Tur 1776. gadā apspriesta un pieņemta Neatkarības deklarācija, bet vienpadsmit gadus vēlāk ASV Konstitūcija. Uzaicinot ģimenes no visas pasaules svinēt savus svētkus Filadelfijā, pāvests atgādina, ka pasaules, sabiedrības, brīvības pamats ir vesela un stipra ģimene.

Filadelfijas lidostā pāvestu sagaidīja trīs melnās drānās tērpti bērni, kuri nesen zaudējuši savu tēvu. Viņš bija policists, kurš gāja bojā pildot savus pienākumus. Ceļā no lidostas pāvests pēkšņi lūdza apturēt automašīnu, jo aiz barjeras ieraudzīja māti ar slimu bērnu invalīda ratiņos.

Pasaules ģimeņu saiets iesākās 22. septembrī. Pasākuma pirmā daļa bija teoloģiski pastorālais kongress, kurā piedalījās vairāk nekā 18 tūkstoši cilvēku. Tas ir vislielākais skaits šādu tikšanos vēsturē. Savukārt otrā daļa bija ģimeņu svētki un tikšanās ar pāvestu.

No lidostas Francisks devās uz Svēto Pētera un Pāvila katedrāli. Tā bija viņa tikšanās ar vietējo Baznīcu – Pasaules ģimeņu saieta organizatori. Reizē tā bija arī pāvesta pateicība ne tikai par pasākuma labo organizāciju, bet arī par filadelfiešu sirsnību un viesmīlību. Saieta dalībniekus savās mājās uzņēma 2700 ģimenes. Pasākumā piedalījās arī desmit tūkstoši brīvprātīgo palīgu, kuri stāvēja uz katra stūra, smaidīgi un gatavi palīdzēt. Filadelfijas arhidiecēzei šis pasākums izmaksāja 45 miljonus dolāru, lai gan tai joprojām nākas maksāt parādus par pagātnes grēkiem, kas saistās ar bērnu seksuālās izmantošanas gadījumiem no priesteru puses.

Filadelfijas arhibīskaps Čārlzs Čaputs uzsvēra, ka pāvesta vizītei intensīvi gatavojās ne tikai katoļi, bet arī visa pilsēta, tostarp arī «dāsnā un dinamiskā ebreju kopiena». Arhibīskaps pajokoja, sakot, ka Filadelfijas iedzīvotāji savu pilsētu bija gatavi nosaukt par Francisville – Franciska pilsētu.

Filadelfijas katedrālē Svētais tēvs vadīja dievkalpojumu, kurā piedalījās Pensilvānijas pavalsts diecēžu bīskapi, priesteri, semināristi un konsekrētās personas. Homīlijas sākumā pāvests norādīja uz katedrāles vēsturi, kurā skaidri redzama Katoļu Baznīcas Filadelfijā vēsture. Runa ir par daudzām katoļu paaudzēm, kuras veidojušas un stiprinājušas kulta, izglītības un žēlsirdības kopienas.

«Šo vēsturi varam redzēt daudzos pilsētā izkaisītajos dievnamos, kuru torņi un zvanu skaņas runā par Dieva klātbūtni. To varam redzēt arī priesteru, reliģisko institūtu locekļu un kristīgo laju pūliņos, kuri gadsimtu gaitā rūpējās par nabagu, imigrantu, slimnieku un cietumnieku garīgo dzīvi. Šo vēsturi varam redzēt arī daudzajās skolās, kur klostermāsas un brāļi mācīja bērniem lasīt un rakstīt prasmi, mācīja mīlēt Dievu un savu tuvāko, mācīja būt labiem valsts pilsoņiem. Tas ir jūsu lielais mantojums, ko esat saņēmuši, un ko ir jānodod nākamajām paaudzēm,» sacīja Francisks.

Pēc dievkalpojuma pāvests ieradās Svētā Kārļa Boromeja Garīgajā seminārā, kas ir viņa uzturēšanās vieta Filadelfijas apmeklējuma laikā. Francisku sagaidīja 130 semināristi. Pēc vairāku gadu ilgas aicinājumu krīzes šodien Filadelfijas arhidiecēze priecājas par aicinājumu uz priesterību skaita pieaugumu. Semināristi pāvestam nodziedāja garīga satura dziesmu, vēlāk arī Happy Birthday, jo 26. septembrī Filadelfijas arhibīskaps Čārlzs Čaputs atzīmēja savu dzimšanas dienu. Garīgo semināru ir apmeklējuši vairāki kardināli, kas vēlāk ievēlēti par pāvestiem, piemēram, kardināls Pačelli (PijsXII), kardināls Montini (Pāvils VI), kardināls Vojtila (Jānis Pāvils II) un kardināls Ratcingers (Benedikts XVI). Tajā viesojusies arī svētīgā māte Terēze no Kalkutas.

Pēc pusdienām pāvests Francisks apmeklēja Neatkarības pili – Savienoto Valstu vēsturisko valstiskuma rašanās vietu. 1979. gadā šī ēka iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Francisks apskatīja arī 1752. gadā izgatavoto Brīvības Zvanu, kas ir ASV neatkarības simbols.

Vēlāk pāvests devās uz Neatkarības nacionālo vēstures parku, kur bija paredzēta tikšanās ar spāņu kopienu un citu tautību imigrantiem. Svētais tēvs aicināja aizstāvēt tiesības uz reliģijas brīvību, nezaudēt cerību un sniegt konkrētu ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

S. Krivteža / VR

27/09/2015 12:40